Vandaag leverde MVSC een rapport af aan de Open Universiteit, waar collega Emile Kolthoff een onderzoek verricht over tip- en beloningsgelden aan burgers in opdracht van het WODC. Het rapport van MVSC bespreekt de Belgische situatie en zal deel uitmaken van het globale eindresultaat.