Vandaag deelgenomen aan een digitale expertmeeting over tip- en beloningsgelden van het WODC. Vruchtbare discussie, vooral dankzij de praktijkinbreng van mensen van de Nationale Politie.