Gedurende het weekend de afsluitende sessie verzorgd voor een groep van gerechtelijke experten van het Turkse parlement met het oog op de implementatie van het UNDP Strategisch Plan voor de verbetering van het parlementair toezicht op politiediensten.