Kwartaalreeks "Cahiers Politiestudies"

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines.

De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label - Guaranteed Peer Reviewed Content.

De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.

Van elk thema dat in de Cahiers Politiestudies aan bod komt wordt een webinar georganiseerd in samenwerking tussen de uitgever en de redactie.

Ga naar de eigen webstek van het tijdschrift hier. Op deze website kunnen auteurs, reviewers, gasteditoren en anderen de nodige informatie raadplegen.


De volledige inhoudstafels van de Cahiers Politiestudies worden op deze webstek telkens weergegeven in de verschillende jaren in de rubrieken "Emeritaat", "UGent" en "APSD" na de MVSC-publicaties, scroll dus vooral verder.


 

Editorial Board

Elke Devroe
Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

devroeelke@gmail.com | tel: +32 488 29 33 60
Lodewijk G. Moor
Algemeen Editor Nederland Cahiers Politiestudies

lodewijkgunthermoor@yahoo.com | tel: +31 6 48 07 14 42
Paul Ponsaers
Algemeen Editor België Cahiers Politiestudies

pponsaers@gmail.com | tel: +32 477 72 23 14

Kernredactie

Antoinette Verhage
Docent Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Univ Gent, België
antoinette.verhage@ugent.be

Philippe De Baets
ABVV Oost-Vlaanderen, Expert groene criminologie en inspectiediensten
philippe.debaets@skynet.be
Sofie De Kimpe
Hoofddocent Vakgroep Criminologie, Vrije Univ Brussel, België
sofie.de.kimpe@vub.be
Janine Janssen
Lector Avans Hogeschool; Lectoraat Korps Nationale Politie, Nederland
janine.janssen@politie.nl
Timo Kansil
Hoofd Beleidsontwikkeling, Directeur Operatiën Korps Nationale Politie, Nederland
timo.kansil@politie.nl
Renze Salet
Universitair docent, Vaksectie Strafrecht & Criminologie, Univ Nijmegen, Nederland
r.salet@jur.ru.nl
Auke van Dijk
Senior strategisch adviseur Korps Nationale Politie, Nederland
auke.van.dijk@politie.nl
Marc Cools
Gewoon Hoogleraar Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Univ Gent, België
marc.cools@ugent.be

Reviewers jaargang 2021

Adriaensen Miriam
Akerboom Moniek
Bervoets Eric
Blancke S.A.M.
Bockstaele Marc
Bodij Johan
Brands Jelle
Bruggeman Willy
Coolsaet Rik
De Baets Philippe
De Busser Els
de Jonghe Nathalie
De Kimpe Sofie
de Leeuw Tom
De Pauw Kristof
De Sterck Maria
De Waele Maarten
De Wree Evelien
den Boer Monica
Devroe Elke
Douma Jolanda
Edwards Adam
Forceville Jo
Gunther Moor Lodewijk
Hellemans Staf
Hollevoet Tinne
Horzelenberg Robert
Huisjes Henk
Ivanescu C.
Janssens Frederik
Janssens Jelle
Jol Guusje
Kansil Timo
Kerstholt José
Leman Johan
Loobuyck Patrick
Maes Eric
Malsch Marijke
Meershoek Guus
Pentitseva Olga
Ponsaers Paul
Princen S.B.M.
Salet Renze
Schmidt Arjen
Simons Davy
Slikboer Nico
Smets Lotte
Stikkelbroeck Harry
Struyf Pia
Terpstra Jan
van Buren Jelle
Van Damme Anjuli
Van de Walle Gudrun
van den Broeck Tom
van der Torre Edward
van der Velde P.
van der Vijver Kees
van Dijk Auke
Van Hiel Alain
Van Leuven Alexander
van Reenen Piet
van Steden Ronald
Vanderploeg T.J.
Verhage Antoinette
Verplaetse Jan
Versteegh Peter
Vynckier Gerwinde

Uitgever

Bezoek de website van de uitgever hier

Timing komende jaargangen