Polarisatie en ongenoegen onder de bevolking leidt tot nieuwe spanningen in de samenleving en protesten tegen overheidsbeleid. Het gaat over thema’s als klimaat (het stikstofdossier), zorg, energie, dierenwelzijn, racisme en – niet in de laatste plaats – de coronapandemie.

 

Deze protesten uiten zich in legitieme en regulier geplande demonstraties. Maar ook in schijnbaar uit het niets opkomende acties: mede door gebruik van sociale media worden in een mum van tijd hele groepen mensen gemobiliseerd. Daarbij treedt meer dan eens vermenging op met verschillende extremistische acties.

 

Deze nieuwe maatschappelijke spanningen stellen de nodige vragen aan het politieoptreden:

  • Wat kan deintelligence-positie en het handelingsperspectief van politie zijn?
  • Hoe heeft de politie zich te verhouden tot polariserende tendensen en tot politiek en bestuur?
  • En tot slot: hoe gaat politie om met interne manifestaties van deze nieuwe spanningen?

 

Dit Webinar bespreekt ‘Politie en nieuwe spanningen’, een brandend actueel thema.

 

Webinar

 

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 67 ‘Politie en nieuwe spanningen’ (Gompel&Svacina uitgevers) enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten blootgelegd door een van de gasteditoren van Cahier 67.

 

Waar?

 

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen – deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd, en het Cahier ‘Politie en nieuwe spanningen’ enkele dagen voor aanvang van het webinar als documentatie per post.

U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

 

Wanneer?

 

Dinsdag, 16 mei 2023, 13.30-16.30 uur

 

Inschrijven


Deelnameprijs: 74,95 euro (incl. 4,95 euro bijdrage in de verzendkosten)

Inbegrepen: 1 exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 67 enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. (Officiële publicatiedatum van het boek is 15 mei.)

 

Inschrijven met bestelbon?

 

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie, … indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

 

Annuleren

 

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

 

PROGRAMMA

 

13.30 Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

 

13.35 – 13.45 Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 67 en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

 

13.45 – 14.05 The good, the bad and the silent government. Knelpunten en kansen voor een lokale depolarisatiestrategie

Maarten De Waele, coördinator Local Prevention of Violent Extremism bij Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

 

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

 

14.20 – 14.40 Georganiseerde wanorde. De remake van de lappendeken van “nieuwe” sociale spanningen

Paul Ponsaers, Emeritus Hoogleraar Criminologie, UGent, lid van de Editorial Board Cahiers Politiestudies

 

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

 

14.55 – 15.05 Koffiepauze

 

15.05 – 15.25 Nieuwe spanningen in het opbouwen van een intelligence positie voor openbare orde
Reinder Doeleman, Nationale Politie Nederland

Mariëlle den Hengst, Projectleider RTI-lab Politie en senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving

 

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

 

15.40 – 16.00 Protest in Coronatijd. Kijken naar maatschappelijke onrust en rellen.

Hans Moors, onderzoeker en directeur-eigenaar van onderzoeks-, advies- en participatiebureau EMMA, Experts in Media en Maatschappij

 

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

 

16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 67

Maarten De Waele, voornoemd.

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 67 ‘Politie en nieuwe spanningen’ (t.w.v. 43,95 euro) per post toegestuurd. Bijdrage in de verzendkosten: 4,95 euro.