WEBINAR 'Politie en strategie'

 

Een maatschappij in snelle ontwikkeling vraagt een politie die zich kan aanpassen, een flexibele politie. Daartoe moet de politieorganisatie in staat zijn om van strategie te veranderen op verschillende vlakken.

Het Webinar 'Politie en strategie' (Cahiers Politiestudies) belicht de uitdagingen die steeds weer flexibiliteit vragen: technologie, nieuwe fenomenen, maatschappelijke evoluties. Ook komen de aanpassingen aan bod die dit met zich meebrengt – bijvoorbeeld in het kader van human resources management, strategie en aanpak.

Bijzondere aandacht gaat naar de moeilijke spagaat tussen de nood aan ad-hoc oplossingen en het belang van het ontwikkelen van langetermijnvisies.

 

Programma

 

13.30 uur  Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina
13.35  Voorstelling Cahierwerking, gasteditoren Cahier 68 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter)

13.45  Strategie opgeschaald. Tien jaar strategiseren bij de Nederlandse politie
Timo Kansil

14.20  Een strategisch HR-beleid voor de Belgische politie
Dominique Van Ryckeghem & Ann Massei 

15.05  Is de Belgische politie flexibel genoeg?
Willy Bruggeman

15.40  Mannetjesputters schroefden een nieuwe politieorganisatie in elkaar
Peter Klerks

16.15  Kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 68
Lodewijk Gunther Moor

 

Praktisch

 

  • Datum: donderdag 28 september 2023
  • Deelnameprijs: 74,95 euro (incl. btw)
  • Inbegrepen: per post ontvangt u het boek Politiële strategie (Cahier 68) enkele dagen vóór aanvang van het webinar.
  • Link: Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).

  

Inschrijven

 

Ik schrijf mij in


Kunt u niet online afrekenen, stuur een inschrijvingsverzoek naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en e-mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.