Studiedag en Cahier Politiestudies

Intuïtief gebruik van deze website


De bezoeker kan ...

 • op afbeeldingen klikken, die gelinkt zijn
 • op onderlijnde tekstgedeelten klikken, die gelinkt zijn 

om nadere informatie te bekomen of dieper in te zoemen op een onderwerp.

Biografie


Paul Ponsaers (°13 maart 1952) behaalde zijn licenties in de Sociologie en de Criminologie. Later verdedigde hij zijn doctoraal proefschrift in de Criminologie met succes. Hij startte zijn wetenschappelijke carrière als wetenschappelijk assistent van wijlen professor Lode Van Outrive aan de Universiteit van Leuven. Gedurende deze periode was hij vooral betrokken bij onderzoek naar politiek geweld. Hij maakte zijn doctoraal proefschrift over de arbeidsinspectie in België.


Naderhand werkte hij gedurende een periode van vijf jaar als journalist voor het dagblad De Morgen, waar hij vooral betrokken was in onderzoek naar extreemrechts politiek geweld en de zogenaamde "Bende van Nijvel".


Later werd hij hoofd van de afdeling Politiebeleidsondersteuning van de Algemene Politiesteundienst. In den beginne was dat in het kader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, naderhand in de schoot van de APSD zelf gedurende 10 jaar. Het is in dit kader dat Paul verschillende grootschalige onderzoeksprojecten opzette, zoals de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteitscijfers en de veiligheidsmonitor.


Van 1998 tot 2012 was Paul werkzaam in de schoot van de Universiteit Gent, afdeling Strafrecht en Criminologie, waar hij de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) uitbouwde. Hij onderwees "Politiestudies", "Rechtssociologie", "Criminologie van de Strafrechtsbedeling", "Financieel-Economische Criminaliteit", "Methoden en Technieken van het Criminologisch Onderzoek" en "Politionele en Gerechtelijke Organisatie". Sinds 2012 is hij professor emeritus van de UGent.


Paul is stichtend algemeen editor van de kwartaalreeks Cahiers Politiestudies (uitgeverij Politeia, later Maklu, nu Gompel & Svacina) en de Reeks Veiligheidsstudies (uitgeverij Maklu, later Gompel&Svacina). Ook is hij stichtend lid van de redactie van de reeks Het Groene Gras (Boom & Eleven Uitgevers).


Hij publiceerde een groot aantal artikelen en papers in nationale en internationale tijdschriften en boeken betreffende politie, financieel-economische criminaliteit, veiligheidsanalyse en veiligheidsbeleid. Op dit moment concentreert hij zich op politiek geweld en radicalisering. Hij bereidt momenteel een nieuwe publicatie voor ter zake die medio 2025 zal verschijnen.

Verdiepende interviews


Een interview van ...

in het kader van de European Society of Criminology (ESC).


Nadere contactgegevens


Elke Devroe : mobile : +32 488 29 33 60 - email : devroeelke@gmail.com

Loopbaan


 • November 1976 – September 1983 : Wetenschappelijk medewerker KULeuven
 • Maart 1983 – April 1984 : Belgisch Committee voor UNICEF
 • Mei 1984 – Augustus 1988 : Dagblad De Morgen
 • September 1988 - Januari 1989 : Vrije Universiteit van Amsterdam (Nl.)
 • Februari 1989 - December 1992 : Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Januari 1993 - November 1993 : Consultant TC Team Consult
 • November 1993 - Mei 1994 : Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
 • Mei 1994 - September 1998 : Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Politiesteundienst
 • Januari 1994 -September 2012 : Voltijds hoogleraar Universiteit Gent
 • Oktober 2012 - heden : Emeritus professor Universiteit Gent