MVSC

Dutch - Edited book

Ponsaers, p. (2020). Haatzaaiers, Extreemrechtse Radicalisering. Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 244.

Ponsaers, P. (2020). Terrorisme in België. Polarisering en politiek geweld. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 326.

Cahiers Politiestudies

Nr 57., Jg. 2020-4, "Politie in crisissituaties"

Evelien De Pauw, Dimitri De Fré & Jeroen Wolbers (eds.)

Editoriaal

 • Het noodnummer in nood - Evelien De Pauw, Dimitri De Fré en Jeroen Wolbers

Kaderteksten

 • Nederlandse politiemensen tijdens de COVID-19-crisis, De passie spreekt boekdelen  - Hans de Vries
 • Handhaven in tijden van corona - Hans Moors
 • Opleiden in crisis, Reflecties op de crisisopleidingen bij de brandweer - Bert Brugghemans
 • De medische rampenmanagementopleiding - Dimitri De Fré en Marc Sabbe

Artikels

 • ‘Behind blue lights’, Weerbaarheid van politieambtenaren na de terroristische aanslag op Brussels Airport op 22 maart 2016 - Vanessa Laureys en Marleen Easton
 • Aanslagen in België op 22 maart 2016, Aanpak van een mass fatality incident in het Universitair Ziekenhuis Leuven - Dimitri De Fré en Els Jenar
 • Het beheer van veiligheid op wielerwedstrijden, Balanceren tussen regels en maatwerk - Evelien De Pauw en Marleen Easton
 • Is discipline 3 op het terrein voldoende voorbereid op een volgende ramp? - Anka Jacobs, Tatiana Ivaneanu en Luc Peters
 • Crisismanagement na de tramaanslag in Utrecht, De rol van commandovoering en betekenisgeving - Jeroen Wolbers

Opinietekst

 • In sturing blijven in dynamische operaties, Het deficit van ‘command & control’? - Jeroen Wolbers

Discussieteksten

 • Critical trust als basis voor onafhankelijk toezicht, Critical trust: toezicht op de politie vanuit vertrouwen - Jeroen Obdam en Peter Neuteboom
 • Critical trust graag, maar wel daadwerkelijk onafhankelijk - Lodewijk Gunther Moor

Reactietekst

 • Cybercrime kennis in de opsporing: we kennen het niet en weten dat, Een verkenning van de vereiste en huidige kennis voor cybercrimeopsporing - Thijs M. van Valkengoed

Boekbesprekingen

 • Turbulent societies - Evelien De Pauw
 • Handhaven van de rechtsorde en openbare gezondheidszorg - Lodewijk Gunther Moor

Correspondenten en redactieleden die in 2020 hebben gereviewd

SWOT-analyses

Artikels

 • Bewijsverzameling in digitale omgeving door politieambtenaren - Sofie Royer en Ward Yperman
 • Het cybercrimebeeld van de Nederlandse politie, Van algemeen beeld naar verdiepende analyse en aanpak - Jildau Borwell, Kristiaan Schuppers, Joke Rooyakkers en Albert Harteveld
 • De kracht van privaat-publieke allianties - Peter Hagenaars en Jacqueline Bonnes
 • Het fenomeen sexting, Een grootschalige studie bij Vlaamse scholieren uit het middelbare onderwijs - Joris Van Ouytsel, Michel Walrave, Lieven De Marez, Bart Vanhaelewyn en Koen Ponnet
 • Sexting tussen minderjarigen – strafbaar of niet? - Argyro Chatzinikolaou en Eva Lievens
 • Van ‘cybercop’ naar ‘cyborg cop’? Implicaties van het ‘cyborg crime-perspectief’ voor de politiepraktijk - Wytske van der Wagen en Frank Bernaards
 • Zwijgen is zilver, spreken is goud? Het zoeken van formele en informele steun door slachtoffers van cybercriminaliteit - Lies De Kimpe, Thom Snaphaan, Wim Hardyns, Michel Walrave, Lieven Pauwels en Koen Ponnet
 • Hacked it! What’s next? Een kwalitatief onderzoek naar de afwegingen van jonge hackers omtrent het melden van kwetsbaarheden in websites van organisaties in het kader van Coordinated Vulnerability Disclosure - Freya Spronk en Marleen Weulen Kranenbarg
 • De lokale aanpak van cybercrime, Risicocommunicatie als antwoord op een grenzeloos vraagstuk - Rutger Leukfeldt, Remco Spithoven en Ellen Misana-ter Huurne
 • Hoe burgemeesters kunnen bijdragen aan een digitaal veilige samenleving - Willem Bantema en Wouter Stol

Boekbespreking

 • De veilige stad - Lodewijk Gunther Moor

Nr 56., Jg. 2020-3, "Politie en cybercrime"

Christianne De Poot,  Eva Lievens, Wouter Stol & Lies De Kimpe (eds.)

Editoriaal

 • Politie en cybercrime - Christianne de Poot, Eva Lievens, Wouter Stol en Lies De Kimpe

Kadertekst

 • Digitalisering en criminaliteit, Een beknopte inleiding op cybercrime - Wouter Stol

Artikels

 • Overseeing prediction, The unavoidable paradox of providing oversight mechanisms for future-oriented predictions - Joery Matthys and Vlad Niculescu-Dinca
 • Bescherming van persoonsgegevens bij verbonden politionele databanken - Els De Busser
 • Toezicht op het politioneel gebruik van geweld - Jeroen Woets en Tom Van den Broeck
 • Een (ver)nieuw(d)e actor in het Belgische systeem van extern politioneel toezicht: het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) - Frank Schuermans
 • De toepassing van gemeentelijke administratieve sancties en het toezicht op de handhaving van inbreuken door vaststellende ambtenaren, Een beschrijving van de Mechelse praktijk - Werner Van Herle
 • Een reflectie over het huidige toezicht van het gebruik van surveillance-technologie door de lokale politie in België - Rosamunde van Brakel
 • Toezicht en controle op de private veiligheid in België - Marc Cools
 • Sturing van de Nationale Politie, Op zoek naar nieuw evenwicht - Heinrich Winter en Johan de Kruijf
 • Van publieke veroordeling naar professionele beoordeling - Marieke Vonk
 • Gemeenteraad met lege handen, Gebrek aan lokale democratische controle op de politie - Bert Wiegant
 • Toezicht op de particuliere recherche in Nederland - Ludo Block

Opiniestuk

 • Taalkundige logica is een slechte raadgever bij vergelijkende landenonderzoeken, Of nog: hoe een staatshoofd wel het hoofd van een staat is, een landsdeel een deel van een land, maar een onderzoeksrechter geen rechter van het onderzoek, of rechter-commissaris - Joery Matthys

Nr 55., Jg. 2020-2, "Toezicht op de politie"

Elke Devroe, Joery Matthijs, Tom Van den Broeck & Lodewijk Gunther Moor (eds.)

Editoriaal

 • Een algemeen kader voor toetsing van toezicht, Waarom is toezicht op de politie van belang? - Elke Devroe, Joery Matthys, Tom Van den Broeck en Lodewijk Gunther Moor

Kadertekst

 • Wie bekijkt wie en wie bewaakt wie? Toezicht op politie in België en in Nederland - Elke Devroe

Boekbespreking

 • Jeugdgroepen en goed politiewerk - Eric Bervoets

Nr 54., Jg. 2020-1, "Informatiegestuurde politie"

Jelle Janssens, Wim Broer, Marc Crispel & Renze Salet (eds.)

Editoriaal

 • Informatiegestuurde politie - Jelle Janssens, Wim Broer, Renze Salet en Mark Crispel

Artikels

 • Een realistische, kritische maar ook wel optimistische kijk vanuit de praktijk - Lorenzo Tubbe, Dieter Van Der Haeghen en Anneleen Rummens
 • Big Data Policing als sociale praktijk, Schets van een miskend, maar urgent onderzoeksterrein - Jan Terpstra en Renze Salet
 • Wat is er nieuw aan het voorspellen van criminaliteit? Over de ambities en knelpunten bij de implementatie van predictive policing - Rutger Rienks en Marc Schuilenburg
 • Pretenties van predictive policing, Data zonder daadkracht - Bart de Koning
 • Predictive policing ontcijferd, Een etnografie van het ‘Criminaliteits Anticipatie Systeem’ in de praktijk - Lauren Waardenburg, Anastasia Sergeeva en Marleen Huysman
 • Predictive policing in Nederland - Bas Mali
 • Politie op verkenning naar een nieuwe informatiepositie in de digitale samenleving - Ben Kokkeler, Tamar Shiboleth en Steven van den Oord
 • Naar een proactieve participatie tegen ondermijning, Op het raakvlak van mens en machine - Arnout de Vries, Selmar Smit en Jerôme Lam
 • De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en de vitale flux van bestuurlijke en gerechtelijke informatie - Annemie De Boye
 • De inzet van data-analysetechnologie ter bevordering van de informatiegestuurde opsporing, De zoektocht naar de optimale balans tussen mens en machine - Peter Klerks en Kelly Vink-Teeven
 • Waarnemen en beïnvloeden, Theorie voor de praktijk - Arjen Meijer en Wim Broer