SVA

Dutch - Edited books

Vandevoorde, N., Enhus, E., Ponsaers, P. (2004). Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de gerechtelijke jeugdbeschermingsketen, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°5, Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid - Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Brussel: Politeia, pp. 130. 

Decorte, T., De Ruyver, B., Ponsaers, P. , Bodein, M., Lacroix, A-C., Lauwers, S., Tuteleers, P. (2004). Drugs en overlast / Drogues et nuisances, Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 335. 

Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P., SnackenN, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.) (2004). Reeks Update in de Criminologie, n°2, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, pp. 197. 

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. , Verhage, A. (2004). “Empirische studies naar de verzadiging van het Openbaar Ministerie - Instroom en doorstroom van P.V.’s op het niveau van het parket”, in Het strafrechtssysteem in de Laatmoderniteit, Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , SnackenN, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.), Reeks Update in de Criminologie, n°2, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, 27-54. 

French- Articles in journals 

Verhage, A., Ponsaers, P. (2004). “Du hopper au Criminal Justice Unit : les rapports police-parquet aux Pays-Bas et en Angleterre”, Droit et Société - Revue Internationale de Théorie du Droit et de Sociologie Juridique, Dossier : Vers une transformation des relations entre la police et le parquet ? La situation en Angleterre, Belgique, France, Italie et Pays-Bas, Cartuyvels, Y., Vogliotti, M. (eds.), 2004/58, 545-563.

Ponsaers, P. (2004). “Chronique de Criminologie : Criminalité, centres-villes et villes centrales. Une critique de la théorie de la vitre brisée”, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, juillet-aôut, 798-810. 

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. , Hoogenboom, B. (2004). “Het moeilijke spel van wortel en stok - Organisatiecriminaliteit en handhaving-strategieën van bijzondere inspectie- en opsporingsdiensten”, Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 46, n°2, 165-181. 

Ponsaers, P. (2004). “De overlast van de stedelijke criminologie”, Tijdschrift voor Criminologie, Vol . 46, n°3, 209. 

Ponsaers, P. (2004). “Rondtrekkende dadergroepen. Rationele Nederlandse criminologen en irrationele criminelen in Vlaanderen”, Tijdschrift voor Criminologie, Jubileumuitgave - 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, 15-23. 

Van Calster, P. Lippens, R., Ponsaers , P. (2004), “Organisaties en Organisatiecriminologie - Enkele bedenkingen over organisatiemoraliteit en –criminaliteit in een snel evoluerend organisatielandschap”, Panopticon, Vol. 25, n°4, 25-40. 

Van Hees, G., Ponsaers, P. (2004). “In eer en geweten : Case-study over het werk van een onderzoeksrechter in een grootstedelijk gerechtelijk arrondissement”, Orde van de Dag, n°28, 29-38.

Dutch - Guest-editor journals 

Kleemans, E., Van der Laan, P., Ponsaers, P. (ed.) (2004), Criminologie in Nederland, een Vlaamse spiegel,Jubileumuitgave – 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, Tijdschrift voor Criminologie , SISWO, Amsterdam, pp. 84. 

English - Chapters in books

Ponsaers, P. (2004). “Community (Oriented) Policing and its Ethical Consequences: The Belgian situation”, in Bourdoux, G., Cumps, G. (eds.), Proceedings of the International Conference on Policing, Ethics and Corruption– Brussels, September 29-October 4 2002 , Standing Committee P – Intercenter, Brussels: Politeia, 207-220. 

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2004). “Eén van de grote mazen in het controlenet: de bijzondere inspectiediensten”, in Bourdoux, G., Berkmoes, H., Vandoren, A. (eds.), Voor een verantwoorde, transparante, democratische politiezorg - Pour une police responsable, transparente, démocratique, Brussel: Politeia, 253-268. 

Ponsaers, P. (2004). “Ten geleide”, in Moraliteitsverslagen in assisenzaken, Bockstaele, M. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 9-17.