SVA

Dutch - Edited books

Albers, Ch., Teller, M., Ponsaers, P. (2006). Algemeen Verslag over Onveiligheidsgevoelens - Luisteren naar mensen over onveiligheid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, pp. 226. 

Dutch - Policy reports 

De Ruyver, B., Enhus, E., Hoste, J., Pauwels, L., Pieters, T., Ponsaers, P. , Vander Beken, T. (2006). Bibliografische synthese : Algemeen verslag over de onveiligheid. Zie : http://www.kbs-frb.be/files/db/NL/PUB_1586_werkdocument_2.pdf

Ponsaers, P. , Enhus, E., Van Den Herrewegen, E., Vandevoorde, N. (2006). Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten – Handleiding, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n° 22, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid / Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Brussel: Politeia, pp. 400. 

Franstalige versie: 

Ponsaers, P. , Enhus, E., Van Den Herrewegen, E., Vandevoorde, N. (2006). Instrument de mesure et de suivi de la chaîne pénale – Manuel d’utilisation, Série Service de la Politique Criminelle, n° 23, Service de la Politique Criminelle / Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention, Bruxelles : Politeia, Bruxelles, pp. 396.

Peeters, W., Bourdoux, G., Ponsaers, P. (eds.) (2006). De bijzondere inspectiediensten – Les services spéciaux d’inspection, Brussel: Politeia - Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, pp. 230.

Dutch - Chapters in the book

Ponsaers, P. (2006). “Meer wikken en wegen - De plaats van de bijzondere inspectiediensten in een geïntegreerd veiligheidsbeleid”, in Peeters, W., Bourdoux, G., Ponsaers, P. (eds.), De bijzondere inspectiediensten – Les services spéciaux d’inspection, Politeia - Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, Brussel, 11-28. 

Ponsaers, P. (2006). “Mieux peser le pour et le contre - La place des services spéciaux d’inspection dans une politique de sécurité intégrée”, in Peeters, W., Bourdoux, G., Ponsaers, P. (eds.), De bijzondere inspectiediensten – Les services spéciaux d’inspection, Bruxelles : Politeia – Comité Permanent de Contrôle des Services de Police, 29-46. 

Fincoeur, B., Vaerewyck, W., Born, M., De Ruyver, B., Hoogenboom, B., Lemaitre, A., Macquet, C., Ponsaers, P. (2006). Kennis en knowhow van politie en magistratuur over drugs – Savoir et savoir-faire des policiers et des magistrats en matière de drogues, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 327. 

Balcaen, A., De Kimpe, S., Devroey, K., Goudriaan, H., Hebberecht, P., Ponsaers, P., Sneiders, E., Vander Beken, T., Vande Walle, G., Vermeulen G. (2006). Het slachtoffer van criminaliteit : tussen perceptie en realiteit?, Reeks Update in de Criminologie, nr. 3, Mechelen: Kluwer. 

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. (2006). “Het slachtoffer en de criminologie : afscheid van een stiefvader”, in Het slachtoffer van criminaliteit : tussen perceptie en realiteit?, Reeks Update in de Criminologie, nr. 3, Mechelen: Kluwer, 23-40.

English - Articles in journals 

Lippens, R., Ponsaers, P. (2006). “Revisiting the informal economy : Introductory notes”, Crime, Law and Social Change, Vol. 45, n°4-5, 259-261.

Vande Walle, G., Ponsaers, P. (2006). “Formal and informal pharmaceutical economies in Third World countries : Synergetic, symbiotic or parasitical?”, Crime, Law and Social Change, Vol. 45, n° 4-5, 373-381.

English - Guest-editor journals 

Lippens, R., Ponsaers, P. (eds.) (2006), Re-visiting the Informal Economy, in: Crime, Law and Social Change, Springer Netherlands, Vol. 45, n°4-5, pp. 259-381.

Dutch - Articles in journals 

De Wree, E., Vander Beken, T., Ponsaers, P. (2006), “Help, ik voel mij onveilig. Diversiteit in representaties over het ervaren van onveiligheid”, Panopticon, Vol. 27, n°2, 5-29. 

Meert, D., Devroe, E., Ponsaers, P. (2006). “Het debat geopend - Naar de kern van de taak”, Orde van de Dag, n°33, 3-6. 

Ponsaers, P. , Devroe, E., Meert, D. (2006). “Kiezen voor een democratische politie. Wat is dat?”, Orde van de Dag, n°33, 7-14. 

De Pauw, E., Ponsaers, P. , Dumont, V., Laurent, V., Lobet-Maris, C. (2006). “Een ‘referoteek’ voor het beheren van open informatiebronnen voor de federale politie”,   Bibliotheek en Archiefgids, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, Jg. 82, n°3, 19-24. 

Ponsaers, P. , Cammaert, P., Goeminne, B., Hoste, J., Pauwels, L. (2006). “Opnieuw het middenveld bezetten - Draaiboek voor een Integraal Veiligheidsbeleid – Deel II. Methodiek voor het voeren van een Integraal Veiligheidsbeleid”, Handboek Politiediensten- Veiligheidsbeleid - Cases, Afl 78, 267, 87-130. 

De Pauw, E., Laurent, V., Dumont, V., Lobet-Maris, C., Ponsaers, P. (2006). “Een ‘virtuele bibliotheek’ voor de federale politie. Een tool van kennisbeheer ter ondersteuning van Intelligence Led Policing”, Handboek Politiediensten- Veiligheidsbeleid - Oplossingen, Afl 79, 177, 1-26. 

Vande Walle, G., Verhage, A., Ponsaers, P. , Enhus, E. (2006). “Klachten voorkomen door klachten te behandelen : naar een vernieuwd model van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde”, Panopticon, Vol. 27, n°5, 23-42. 

Cammaert, F., Ponsaers, P. (2006). “Haalbaarheidsstudie : het bekijken van de mogelijkheden voor het monitoren van de effectiviteit van alternatieve sancties bij twee Antwerpse projecten voor ‘harde kernjongeren’ : ADAM en U-Turn”, Panopticon, Vol. 27, n°5, 66-71. 

Dutch - Chapters in books

De Kimpe, S., Ponsaers, P. (2006). “Meten van tevredenheid van de burger over de politie : is er nog ruimte voor criminologen ?”, in Naar een dj-overheid – Burgers en hun overheid, Reynaert, H., Van de Walle, S., Verlet, D. (eds.), Brugge: Vanden Broele, 107-128. 

Ponsaers, P. , Bruggeman, W. (2006). “De politionele statistische chaos voorbij?”, in   Zwart op wit? Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België – Handboek Criminografische Basisinformatie, Devroe, E., Beyens, K., Enhus, E. (eds.), Brussel: VUBPress, Reeks Criminologische Studies, 131-156. 

Goeminne, B., Enhus, E., Ponsaers, P. (2006). “Hotspotanalyse”, in Zwart op wit? Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België – Handboek Criminografische Basisinformatie, Devroe, E., Beyens, K., Enhus, E. (eds.), Brussel: VUBPress, Reeks Criminologische Studies, 157-180. 

Ponsaers, P. , Verhage, A. (2006). “Instroom en doorstroom van pv’s op het niveau van het parket”, in Zwart op wit? Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België – Handboek Criminografische Basisinformatie, Devroe, E., Beyens, K., Enhus, E. (eds.), Brussel: VUBPress, Reeks Criminologische Studies, 381-408. 

Van Den Herrewegen, E., Vandevoorde, N., Enhus, E., Ponsaers, P. (2006). “De strafrechtelijke keten ontsluierd?”, in Zwart op wit? Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België – Handboek Criminografische Basisinformatie, Devroe, E., Beyens, K., Enhus, E. (eds.), Brussel: VUBPress, Reeks Criminologische Studies, 409-440. 

Cahiers Politiestudies

Nr. 1, Jg. 2006-2, Deel 1: Wie is de baas van de lokale politie? - Deel 2: Balans tussen community policing en het gebruik van ingrijpende politietechnieken

Sofie De Kimpe, Arne Dormaels, Eddie Hendrickx & Patrick Van Calster (eds.)

Editoriaal

 • Voorwoord - Sofie De Kimpe, Arne Dormaels, Eddie Hendrickx & Patrick Van Calster

Artikels Deel 1

 • Stuurt de burgemeester de politie? - Johan Ackaert
 • Sturing via beleidsprioriteiten: de inbreng van de procureurs des konings in de zonale veiligheidsplannen - Saaske De Keulenaer & Elke Devroe
 • Gezagsrelaties bij de lokale politie - Freddy Carlier
 • Van amateuristisch vijfhoeksoverleg naar professioneel zonale veiligheidsraad - Kaat Boon
 • Meten en sturen met de "5x5" - Valère Huveneers, Patricia Scharff & Jean-Marie Van Branteghem
 • De federale gerechtelijke prioriteiten, een restcategorie? - Dirk Allaerts

Artikels Deel 2

 • Politietechnieken en methoden: Balans of regelrechte contradictie - Patrick Van Calster
 • Gespecialiseerde politiezorg is per definitie ook gemeenschapsrecht! - Glenn Audenaert
 • De nabijheidspolitie als antwoord op de verschillende uitdagingen - David Yansenne
 • Het politiewerk tussen welvaartstaat en mondialisering - Eric Corijn
 • Politie in balans: conclusies - Dominique Van Ryckeghem

Nr. 0, Jg. 2006-1, Het kerntakendebat continued

Paul Ponsaers, Els Enhus & Frank Hutsebaut (eds.)

Editoriaal

 • Editoriaal - Paul Ponsaers, Els Enhus & Frank Hutsebaut

Artikels

 • De kernvragen van het debat - Stefan Meijlaers
 • Het kerntakendebat in kaart - Els Enhus
 • Het kerntakendebat over de politie is nu eenmaal overbodig - Marc Cools
 • Politie evolueert van een gesloten naar een markt-, lees gemeenschapsgerichte, organisatie - Mark Crispel
 • Debat: publiek - privaat - Isabel Verwee
 • Het kerntakendebat: onvermijdelijk en gedifferentieerd - Fernand Koekelbergs
 • 'Aan een veilige en leefbare omgeving werken we samen ... of toch niet?' - Johan De Roo
 • Debat: lokaal - federaal - Arne Dormaels
 • Bestuurlijke santies in het milieurecht. Schets in brede penseelstreken - Carole M. Billiet
 • Beknopte schets van de ontwikkeling van de bestuurlijke boete in Nederland - Arthur R. Hartmann
 • Milieumisdrijven : de pakkans en de vervolgingsgraad moeten veel hoger - Bart Martens
 • Het handhavingstekort - Ludwig Vandenhove, Els Lefevre & Eddy Imbrechts
 • Debat: bestuurlijk - gerechtelijk - Marleen Easton & Chaim Demarée
 • Is een 'rationele' besluitvorming inzake het politionele kerntakendebat mogelijk? De mogelijkheden en beperkingen van een beslissingsondersteunend instrument - Jeroen Maesschalck & Koen Verhoest
 • Monopolisering van kerntaken van en door de politie - Willy Bruggeman
 • Veiligheidzorg is een taak van de overheid en dat moet zo blijven - Ludwig Vandenhove
 • Vade retro! Het straatverbod als bestuurlijk wapen tegen overlast door de gemeenten - Jim Deridder