MVSC

English - Articles in journals

Ponsaers, P. (2016). "Revisiting the classics: Police work - The social organisation of policing: Peter Manning"Policing and Society, 26:3, 253-359.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2016).  "The Informal Economy of Intelligence into Terrorism: A Moroccan-Belgian Case-Study". Forensic Research & Criminology International Journal , 2(2): 00051.

French - Articles in journals          

Ponsaers, P. , Devroe, E., "Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles?", Vigiles - Revue du Droit de Police , 42 (2), 51-56.

Dutch - Articles in journals                          

Ponsaers, P. (2016). “De communautarisering van de bijzondere inspectiediensten inzake milieu”, Orde van de Dag , nr. 76, 23-32.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). “Politiebestellen van transitielanden in Centraal- en Oost-Europa”, Handboek Politiediensten , Internationaal, Afl. 119, 1-41.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2016). “De wonden en littekens van Molenbeek”, Handboek Politiediensten , Veiligheidsbeleid, Afl. 119, 1-27.

Ponsaers, P. (ed.) (2016). “De communautarisering of de deconstructie van de soevereine staat”, Panopticon , 37 (4), 249-259.        

Ponsaers, P. , Devroe, E., “Een nieuwe structuur voor de Brusselse politie?”, Vigiles, Tijdschrift voor Politierecht , 42 (2), 45-50.        

Ponsaers, P. , Devroe, E., "De dilemma's van beleidsregimes bij 'high impact crime' in Europese metropolen", Strafblad , Vol 14, n°2, 131-138.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2016). “En nu naar de echte oorzaken van radicalisering”, De Morgen, 30 maart, p. 30.

Ponsaers, P. (2016). “Prévention? Trop peu, trop tard”, Le Vif , Jg. 34, nr. 13, 1 april, 20-21.

Ponsaers, P., Renard, T. (2016). “Je mag niet toelaten dat een paar stenengooiers het idee krijgen dat ze onaantastbaar zijn”,  Knack , Jg. 46, nr. 13, 30 maart, 20-25.

Lerouge, H. (2016). “Privatisering, centralisering en militarisering”, Prof. em. Paul Ponsaers : Een grote doorbraak voor de private sector, Marxistische Studies , vol 113, 14-36.

Ponsaers, P., Devroe, E. (2016). “De politie draagt wapens, en kiest zelf waar en wanneer”, De Standaard, 12 augustus.

Dutch - Guest-editor journals

Ponsaers, P. (2016). Panopticon, Themanummer Communautarisering , 37 (4), 249-386.   

English - Chapters in books     

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). "How integrated is local prevention of radicalisation and terrorism?", in T. Renard (ed.), Counterterrorism in Belgium: Key Challenges and Policy Options, Egmont Paper n° 89 , 23-33.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2016).  "Tussen woord en daad groeit een onoverbrugbare spagaat", in Bruggeman, W., Hardyns, W. (eds.), Radicalisme en Terrorisme, Van Theorie naar Praktijk, Reeks Veiligheidsstudies n°15, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 135-144.

English - Edited Book

de Maillard, J., Groenmeyer, A., Ponsaers, P. , Shapland, J., Viannello, F. (eds.) (2016). Crime and order, criminal justice experiences et desistance, GERN Research Paper Series n°4, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 205.   

Cahiers Politiestudies

Boekbespreking

 • Slim netwerken als basis voor een goede informatie positie. Janine Janssen (2011). Schering en inslag: Enkele wenken voor politieambtenaren en andere professionals voor opbouw en onderhoud van netwerken in de multi-etnische samenleving. Den Haag: Boom Lemma uitgevers - Sjiera de Vries
 • Michelle E. Knight (2015). Cops, Critics and Confrontation. The public debate on police violence in New York and its historical roots. (diss. Groningen) - Lodewijk Gunther Moor
 • Boekbespreking Red. J.J.L.M. Bierens, E.R. Muller, P.L. Meurs, C. Breederveld. Acute medische zorg. Uitgever Wolters Kluwer 205 - Wilma Duijst

Nr. 41, Jg. 2016-4, "Meten is weten"

Elke Devroe, Henk Elffers, Eddy De Raedt, Dorian Schaap (eds.)

Editoriaal

 • 'Meten is Weten’ - Elke Devroe, Henk Elffers, Eddy De Raedt, Dorian Schaap

Artikels

 • What Should We Expect from Police Data. Can They Tell Us Whether Crime Rates Rise or Fall? - Michael Tonry
 • Politiecijfers: meten is weten, maar doe vooral ook meer met ongeveer - René Hesseling & Peter Versteegh
 • Als je nou politiecijfers combineert met slachtofferenquêtes, dan … ben je nog nergens. Wat nu? - Henk Elffers & Jasper J. van der Kemp
 • Het verkrijgen van betrouwbare politiestatistieken. There ain’t no such thing as a free lunch - Vincent Vanderkelen, Eddy De Raedt
 • ‘Meten is weten’ als eroderend adagium? Over de afnemende geloofwaardigheid van politie- en veiligheidscijfers voor het publiek - Marnix Eysink Smeets
 • Data uit de strafrechtsketen in internationaal vergelijkend perspectief - Elke Devroe & Wouter van der Eng
 • Een goede politie geniet vooral vertrouwen … - Piet Dijkshoorn
 • Rijders onder invloed in beeld? Wat we kunnen leren van justitiestatistieken - Martine Blom & Bouke Wartna
 • Jeugdige daders van online-criminaliteit - André M. van der Laan, Marinus G.C.J. Beerthuizen & Gijs Weijters
 • Slachtofferschap van ondernemingen: wat leren de cijfers? - Marc Cools
 • Enkele obstakels bij het meten van gemeentelijke administratieve sancties - Tom De Schepper & Melissa Rasschaert

Opiniebijdrage

 • Beroepsgeheim – kiezen of delen? - Cis Dewaele

Artikels

 • ‘What we don’t know, we fear’. How a procedural justice framework could enhance the quality of encounters between the police and the mentally ill - Ciska Wittouck, Tom Vander Beken & Kurt Audenaert
 • Wat is onze taak in deze zaak? - Jeroen Obdam
 • Samenwerking tussen politie en GGZ crisisdiensten in Nederland. Ontwikkelingen in de vier grote steden - J.B. Zoeteman, A.J. van Dijk, A.W. Braam, A.F.R.R. van Reijsen & B.J.H van der Hoeven
 • Een andere pet maar dezelfde zorg – straatdokterpraktijken en politie - Maria van den Muijsenbergh
 • De werking van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling in Vlaanderen. In evolutie met het belang van het kind als centrale bekommernis - Erik Van Dooren
 • Bescherming slachtoffers partnergeweld: politie in de keten - Katinka Lünnemann & Milou Lünnemann
 • Desistance bij wetsovertreders met een psychiatrische problematiek. Tussen droom en daad staat de internering in de weg - Sofie Van Roeyen, Sharon Van Audenhove & Freya Vander Laenen
 • Recovery Through the Eyes of Drug Treatment Court Clients - Anne Dekkers, Jasmien Beerens, Ciska Wittouck & Wouter Vanderplasschen
 • Asielzoekers wel of niet een extra risico? Asielzoekers en ziekterisico’s. Hoe voorzichtig moet de politie zijn? - Wim van Alphen
 • Islamitische radicalisering en dreiging van terrorisme. De noodzaak tot verbinding tussen een veiligheids-, zorg- en welzijnsperspectief - Hans Moors & Michel Dückers

Boekbespreking

 • Paul Mutsaers (2015). A Public Anthropology of Policing. Law enforcement and migrants in the Netherlands [uitgegeven in eigen beheer] - Maartje van der Woude
 • Coekelberghs, R., Cools M., Libert R., Pashley V., Raes J., Stans D., Vandecasteele R., Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignements et d’Action, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 862 pag. - Etienne Verhoeyen

Nr. 40, Jg. 2016-3, Politie en gezondheidszorg

Lodewijk Gunther Moor, Wouter Vanderplasschen & Auke van Dijk (eds.)

Editoriaal

 • Politie en gezondheidszorg: partners in veiligheid - Lodewijk Gunther Moor, Wouter Vanderplasschen & Auke van Dijk

Artikels

 • De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam en de politie - Thijs Fassaert, Marcel Buster, Frank Hazeleger, Vera Schuller, Menno Segeren, Tina Dorn, Lyna Polikar, Manon Ceelen & Anouk Devens
 • Politie en medisch hulpverleners: beroepsgeheim en gegevensuitwisseling - Wilma Duijst

Nr 39., Jg. 2016-2, Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit

Antoinette Verhage, Ann Jorissen, Ruth Prins, Jelle Jaspers (eds.)

Editoriaal

 • Criminele-organisatie-criminaliteit - Antoinette Verhage, Ann Jorissen, Ruth Prins, Jelle Jaspers

Artikels

 • Organisatie en criminaliteit - Antoinette Verhage & Toine Spapens
 • Fiscale fraude als industrie - Miguel Janssoone
 • Kartels en georganiseerde criminaliteit. Hoe boven- en onderwereld elkaar ontmoeten - Jelle Jaspers & Henk van de Bunt
 • Prostitutie en georganiseerde criminaliteit? De aanpak van wantoestanden binnen de sector - Dominique Boels
 • Een vergelijking tussen terrorisme en georganiseerde criminaliteit inzake organisatie, financiering en samenwerking - Nicolas Gosselin
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders voor organisatiecriminaliteit - Sarah De Geyter
 • De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland. Hoe het lokale bestuur een partner werd in de gezamenlijke strijd tegen georganiseerde criminaliteit - Ruth Prins
 • Datamining voor Fraudedetectie - Jellis Vanhoeyveld, David Martens & Bruno Peeters

Opiniebijdragen

Nr 38., Jg. 2016-1, Groene criminologie en veiligheidszorg

Janine Janssen, Lieselot Bisschop, Philippe de Baets & Tim Boekhout van Solinge (eds.)

Editoriaal

 • Groene criminologie en veiligheidszorg – Editoriaal - Janine Janssen, Lieselot Bisschop, Philippe de Baets & Tim Boekhout van Solinge

Artikels

 • Van twijgje tot tak. Een geschiedenis van de groene criminologie - Lieselot Bisschop & Tim Boekhout van Solinge
 • De verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld in de wildlife handel - Daan van Uhm
 • De toekomst van de olifant in vier Afrikaanse landen: tussen hoop en vrees? - Philippe De Baets
 • Ontbossing en criminaliteit in de Braziliaanse Amazone - Tim Boekhout van Solinge
 • Afvalcriminaliteit vanuit drie criminologische perspectieven. Implicaties voor preventie en controle - Lieselot Bisschop & Wim Huisman
 • De ontwikkeling van de politiemilieutaak in Nederland - Wouter Landman & Rutger Morée
 • Beren op de weg. Het ontstaan van en commentaar op de dierenpolitie - Janine Janssen
 • INTERPOL Environmental Security - Cees Van Duijn & Susan Van den Brink
 • Wildlife crime, the international poaching crisis and response - Richard Thomas
 • Klimaat, veiligheid en het recht - Roger Cox

Boekbespreking