De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines.

De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label- Guaranteed Peer Reviewed Content.

De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.

Van elk thema dat in de Cahiers Politiestudies aan bod komt wordt een webinar georganiseerd in samenwerking tussen de uitgever en de redactie.

Ga naar de eigen webstek van het tijdschrift hier. Op deze website kunnenauteurs, reviewers, gasteditoren en anderen de nodige informatie raadplegen.

De volledige inhoudstafels van de Cahiers Politiestudies worden op deze webstek telkens weergegeven in de verschillende jaren in de rubrieken "Emeritaat", "UGent" en "APSD" na de MVSC-publicaties, scroll dus vooral verder.


Editorial Board

Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

devroeelke@gmail.com

tel: +32 488 29 33 60

Elke Devroe

Algemeen Editor Nl Cahiers PS
lodewijkgunthermoor@yahoo.com

tel: +31 6 48 07 14 42

Lodewijk Gunther Moor

Algemeen Editor Bl Cahiers PS 
pponsaers@gmail.com

tel: +32 477 72 23 14

Paul Ponsaers

Kernredactie

Docent Vakgroep Crim., Strafrecht & Sociaal Recht, UGent, België

antoinette.verhage@ugent.be

Antoinette Verhage

ABVV W-Vlaanderen, Expert groene criminologie en inspectiediensten

philippe.debaets@skynet.be

Philippe De Baets

Lector Avans Hogeschool; Lectoraat Korps Nationale Politie, Nederland
janine.janssen@politie.nl

Janine Janssen

Hoofddocent Vakgroep Criminologie, Vrije Univ Brussel, België
sofie.de.kimpe@vub.be

Sofie De Kimpe

Hoofd Beleidsontwikkeling, Directeur Operatiën Korps Nationale Politie, Nederland
timo.kansil@politie.nl

Timo Kansil

Senior strategisch adviseur Korps Nationale Politie, Nederland
auke.van.dijk@politie.nl

Auke Van Dijk

Project Real Time Intelligence Lab, Korps Nationale Politie Nederland, 

marielle.den.hengst@politie.nl

Mariëlle den Hengst

Gewoon Hoogleraar Vakgroep Criminologie, Strafr. & Soc., UGent
marc.cools@ugent.be

Marc Cools

Reviewers jaargang 2022

Appelman Naomi

Bantema Willem

Blondia Guy

Boels Dominique

Boing Bas

Borwell Jildau

Breuls Lars

Bruggeman Willy

Clynckemaillie Charlotte

Coolsaet Rik

Dalle Jean-Louis

De Baets Philippe

De Kimpe Sofie

De Poot Christianne

De Vries Hans

Defrancq Bart

Devroe Elke

Dijkshoorn Piet

Gabriëls Wendy

Geijsen Koen

Gilleir Fien

Goossens Franky

Gunther Moor Lodewijk

Haelterman Harald

Huisjes Henk

Huisman Sander

Janssen Janine

Jochems Theo

Jorens Yves

Kokkeler Ben

Kop Nicolien

Korf Dirk

Kruize Peter

Lievens Eva

Maes Gerritjan

Mali Bas

Matthijs Joery

Meershoek Guus

Meese Joachim

Musaers Paul

Pentitseva Olga

Ponsaers Paul

Ramsodi Artie

Rispens Imke

Robert Luc

Royer Sofie

Salaets Hedi

Schaap Dorian

Schuilenburg Marc

Simons Davy

Slikboer Nico

Slosse Olivier

Struyf Pia

Traest Philip

Van Aerschot Dirk

van Berlo Willy

Van den Broeck Tom

van der Meulen Martijn

van der Wagen Wytske

Van Dijk Auke

van Koppen Peter

van Liempt Alexander

van Steden Ronald

van Stokkom Bas

van Wilsum Johan

Vanlee Florian Hendrik

Vasterman Peter

Verfaillie Kristof

Vermeiren Hildegard

Versteegh Peter

Verwee Isabel

Vynckier Gerwinde

Welten Bernard

Zouridis Stavros

Uitgever

Bezoek de website van de uitgever hier

Timing komende jaargangen