MVSC

Dutch - Edited book

Ponsaers, P. (2018). Loden jaren. De Bende van Nijvel gekaderd. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 420.

English - Articles in journals

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). The power context of police reform in Belgium - The Brussels case: a shift in the style of policing after the terrorist attacksPolicing: A Journal of Policy and Practice, 1-15.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “Terrorism and Governance Strategies in Brussels”, Forensic Research & Criminology International Journal, 6(1): 00178. DOI: 10.15406/frcij.2018.06.00178.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “The Power Context of Police Reform in Belgium - The Brussels Case: A Shift in the Style of Policing after the Terrorist Attacks”, in Whitepaper, HCB Collegereeks - Veiligheid, recht en bestuur, Den Haag: Haags Congres Bureau, 2-14.

Dutch - Articles in journals

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “Policing European Metropolises Project (PEMP). De veiligheidsagenda in Europese grootsteden”, Handboek Politiediensten, Gemeenschapsgerichte Politiezorg – Beleid, Afl. 125, 27, 1 mei, 3-44.

Devroe, E., Ponsaers, P., "Policing European Metropolises Project (PEMP) De veiligheidsagenda in Europese grootsteden", Handboek Politiediensten - Gemeenschapsgerichte politiezorg – Beleid - Afl. 125, 27, 16 april 2018, 3-44.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2018). “De veiligheidsagenda’s van Europese grootsteden”, in Bauwens, T., Christiaens, J., De Koster, K., De Koster, M. (eds.). Criminologie in beweging. Liber Amico/arum Els Enhus, Brussel: VUBPress, 103-122.

Cahiers Politiestudies

Artikels

 • Aspirant-inspecteurs van politie: wie zijn ze en waarom doen ze het? - Annelies De Schrijver, Jeroen Maesschalck, Leslie Heirbaut en Sofie De Kimpe
 • Transfer van training: effectonderzoek in de politiepraktijk - Jolanda Botke
 • De strijd om blauw talent, Politie Antwerpen voorziet in eigen lokale werving - Corinne Scoyer en Elke Goukens
 • Het Belgisch politieonderwijs: kan wat niet is nog komen? - Marc Bloeyaert en Sofie De Kimpe
 • De rol van technologie in het forensisch technische onderwijs in Nederland - Sander Ernst en Christianne de Poot
 • De ontwikkeling van het Nederlandse politieonderwijs en het kwaliteitsbeleid in de afgelopen twintig jaar, Van strategie naar uitvoering - Jan Prins CPS
 • Sectorplan Politie/Defensie: leerpunten van drie projecten - Rob van Wijngaarden
 • Werkend leren in het Nederlandse basispolitieonderwijs: achtergrond, stand van zaken en ontwikkelingen - Sander Wennekes, Theo G. Jansen en Loek Nieuwenhuis

Achtergrondbijdrage

 • Het outsourcen van politieonderwijs - Steve Margodt en Veerle Dupont

Boekbespreking

 • Het turbulente politiebestel - Arthur Ringeling

Nr 48., Jg. 2018-3, "Evaluatie van de politie"

Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop & Willy Bruggeman (eds.)

Editoriaal

 • Een reflectie over de evaluatie van politie in België en Nederland - Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop en Willy Bruggeman

Kaderstuk

 • Evaluatie Nationale Politie als leerproces - Lex Cachet en Arie van Sluis

Nr 49., Jg. 2018-4, "Opleiding en onderwijs van de politie"

Sofie De Kimpe, Eddy Van Daele, Henk Huisjes & Anika Smit (eds.)

Editoriaal

 • Politieonderwijs - Sofie De Kimpe, Eddy Van Daele, Henk Huisjes en Annika Smit

Kaderstukken

 • Op de schop, Een schets van ontwikkelingen in het Nederlandse politieonderwijs vanaf 2011 - Henk Huisjes
 • Politieonderwijs in Europees perspectief - Roger Standaert en Koen Milis

Artikels

Opiniestuk

Boekbespreking

 • Een leesbare bosatlas van de veiligheid - Jelle Brands
 • The winners have lost? Vergelijking van de evaluatie Politiewet 1993 en de Politiewet 2012 - Arthur Ringeling
 • When the party’s over, Terugblik op vijf jaar (evaluatie)onderzoek naar de Nationale Politie - Jan Terpstra en Dorian Schaap
 • Politisering van de politie en de rol van politiechefs - Piet Van Reenen
 • Politie en parlementaire controle in België en Nederland, De stille kracht van de parlementaire democratie - Paul Ponsaers en Elke Devroe
 • De parlementaire onderzoekscommissie (POC) kanaliseerde als evaluator de reacties en acties na de aanslagen van 22 maart 2016 - Willy Bruggeman
 • Evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde politie, Van regelgeving en intenties tot een effectieve toepassing en gewenste percepties - Tine Van Thielen, Adelien Decramer, Alex Vanderstraeten en Mieke Audenaert
 • Running on empty, Reinvigorating policing through ‘what matters’ - Auke J. van Dijk, Frank Hoogewoning en Maurice Punch
 • Effectiviteit van predictive policing op het terrein, Wat kunnen evaluatiestudies ons leren? - Wim Hardyns en Anneleen Rummens
 • Evaluatie en regulatie van de praktijk van identiteitscontroles - Inès Saudelli, Sofie De Kimpe en Jenneke Christiaens
 • Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie - Sander Ernst en Nicolien Kop
 • General Data Protection Regulation (GDPR), Kritische blik op de meerwaarde en de gevolgen van de GDPR voor de Belgische geïntegreerde politie-  Cebert Vanlessen, Alexander van Liempt en Steve Provost

Boekbespreking

Nr 47., Jg. 2018-2, "Glocalisering"

Arjen Schmidt, Timo Kansil, Paul Ponsaers & Willy Bruggeman (eds.)

Editoriaal

Kaderstuk

 • Met het Oog op de Wereld in de Wijk, Toerusting van politieagenten in wijkteams in een tijd van glocalisering - Henk Huisjes
 • Steden en hun poortwachters, Divergenties en convergenties in veiligheidsbeleid in metropolen - Elke Devroe
 • Globalisering reframed, Interpol in een veranderende wereldorde - Timo Kansil
 • Onze veiligheid in een geglobaliseerde wereld? - Marjolein Delplace, Martine Pattyn, Katrien Van Altert, Joke Van Gelder en Paul Wouters
 • Reflecties over nodaal en netwerkend politiewerk: de aanpak van cocaïnestromen in de haven van Antwerpen - Marleen Easton
 • Misleiding in je mailbox, Hoe risicovolle online activiteiten blootstelling aan phishing verhogen - Lies De Kimpe, Michel Walrave, Lieven Pauwels, Wim Hardyns en Koen Ponnet
 • Van Syriëstrijder tot kamikaze , Hoe België in de greep kwam van IS-terreur - Guy Van Vlierden
 • Politie-inzet tijdens de vluchtelingencrisis: governancedilemma’s in perspectief - Arjen Schmidt
 • Het vreemdelingentoezicht in Amsterdam tijdens WOI - Lodewijk Gunther Moor
 • Over de opkomst van het gemeentelijke handhavingsapparaat in Nederland - Peter Kruize

Artikels

Discussiebijdrage

 • Ontmoedigt de politie contacten met burgers? - Lodewijk Gunther Moor
 • Het meten van criminaliteit: een methodologisch probleem? - Frits Huls

Boekbespreking

Nr 46., Jg. 2018-1, "Dienstverlening door de politie"

Lodewijk Gunther Moor, Tom Van den Broeck, Elke Devroe & Antoinette Verhage (eds.)

Editoriaal

 • Dienstverlening door de politie: vinken of vonken? - Lodewijk Gunther Moor, Tom Van den Broeck, Elke Devroe en Antoinette Verhage

Kaderstuk

 • Dienstverlening door de politie ‘In service’ of ‘out of service’? - Tom Van den Broeck, Lodewijk Gunther Moor, Elke Devroe, Antoinette Verhage
 • Dienstverlening in de context van de politie - Auke J. van Dijk & Frank Hoogewoning
 • Dienstverlening en slachtofferzorg: hoe krijgt de politie de basis op orde? - Barbara van Caem en Hester Hageman
 • Burgers serieus nemen, Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie - Jolijn Broekhuizen, Dorian Schaap, Bas van Stokkom, Maaike van Kapel
 • In memoriam Brice De Ruyver (1954-2017) - Paul Ponsaers
 • De ideale schaalgrootte, De opstap naar een optimale politionele dienstverlening - Brice De Ruyver
 • Fusies van lokale politiezones en het effect op hun dienstverlening - Alexander De Baets en Antoinette Verhage
 • Dienstverlening door de politie: het e-loket-  (de digitale onthaalfunctie) - Aline Duchateau