SVA

English - Edited books

Easton, M., Gunther Moor, L., Hoogenboom, B., Ponsaers, P. , Van Stokkom, B. (eds.) (2008). Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, pp. 227. 

English - Chapters in the book

Easton, M., Gunther Moor, L., Hoogenboom, B., Ponsaers, P. , Van Stokkom, B. (2008). “Introductory notes on Reassuring Policing”, in Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries, Easton, M., Gunther Moor, L., Hoogenboom, B., Ponsaers, P. , Van Stokkom, B. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 3-14. 

Ponsaers, P. , Easton, M. (2008). “Community (Oriented) Policing Reassured: Significance within a Flemish Context”, in Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries, Easton, M., Gunther Moor, L., Hoogenboom, B., Ponsaers, P. , Van Stokkom, B. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 31-51.

Ponsaers, P. , Van Stokkom, B. (2008). “Maximalist Policing? Risks and Opportunities”, in Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries, Easton, M., Gunther Moor, L., Hoogenboom, B., Ponsaers, P. , Van Stokkom, B. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 197-224.

Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (eds.) (2008). Governance of Security in the Netherlands and Belgium, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, pp. 356. 

English - Chapters in the book

Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (2008). “Introductory notes”, in Governance of Security in the Netherlands and Belgium, Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 3-8. 

Cachet, L., Ponsaers, P. (2008). “Security policy questions”, in Governance of Security in the Netherlands and Belgium, Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 9-38. 

Ponsaers, P. (2008). “Public security policies in Belgium – Scandals as impulse for Structural and Cultural Reform”, in Governance of Security in the Netherlands and Belgium, Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 39-58.

Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (2008). “On governance of security: conclusive notes”, in Governance of Security in the Netherlands and Belgium, Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 335-350.

Dutch - Edited books

Parmentier, S., Ponsaers, P. (eds.) (2008). De Vlaamse advocaat – Wie, wat, hoe?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, pp. 213. 

Dutch - Chapter in the book

Gerits, R., Cammaert, F., Parmentier, S., Ponsaers, P. (2008). “Het profiel van de Vlaamse advocaat”, in De Vlaamse advocaat – Wie, wat, hoe?, Parmentier, S., Ponsaers, P. (eds.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, 21-142. 

Easton, M., Tange, C., Ponsaers, P. (eds.) (2008). Out of the box – Diversiteit in Diversiteit / Diversité dans la Diversité, Brussel : Politeia, CEP-CPS-Comité P, pp. 152.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (eds.) (2008). Publieke Ruimte, Reeks Integrale Veiligheid n°4, Brussel: Politeia, pp. 218. 

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. (2008). "De politieke geografie van de publieke ruimte en de rol van de politie - Over criminalisering en sanctionering van overlast, het privatiseren van de publieke ruimte, het verspreiden van 'vervelende vliegen' en het invoeren van plaatsverboden", in Ponsaers, P. , Devroe, E. (eds.), Publieke Ruimte, Reeks Integrale Veiligheid n°4, Brussel: Politeia, 53-70. 

Cools, M., De Ruyver, B., De Wree, E., Hebberecht, P., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Van Den Herrewegen, E., Vander Beken, T., Van Malderen, S., Vermeulen, G. (eds.) (2008). Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan, Reeks Update in de Criminologie, n°4, Vakgroep Strafrecht& Criminologie, Mechelen: Kluwer, pp. 207. 

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. , Vander Beken, T. (2008). “Onderzoek naar de implementatie van de GAS-wet in België: cijfers en discussies”, in Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan, Cools, M., De Ruyver, B., De Wree, E., Hebberecht, P., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Van Den Herrewegen, E., Vander Beken, T., Van Malderen, S., Vermeulen, G. (eds.), Reeks Update in de Criminologie, n°4, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, 59-81. 

English - Guest-editor journals 

Ponsaers, P. , Shapland, J., Williams, C. C., (eds) (2008). International Journal of Social EconomicsThe informal economy and organised crime , vol. 35, n°9 & 10, 644-762.

Ponsaers, P. , Shapland, J., Williams, C. C. (2008). “Does the informal economy link to organised crime?”, International Journal of Social Economics, vol. 35, n°9, 644-650.

Dutch - Articles in journals 

Van Erp, J., Huisman, W., Van den Bunt, H., H., Ponsaers, P. (2008). “Toezicht en compliance”, Tijdschrift voor Criminologie, (50) 2, 83-95. 

Ponsaers, P. (2008). “Toezicht houden. Over de dynamiek tussen criminaliteit en sociale controle”, Tijdschrift voor Criminologie, (50) 3, 283-290. 

Ponsaers, P. , Vermeulen, G. (2008). “Extrafamilialie pedoseksualiteit – Veel dichter bij huis dan gedacht”, Orde van de Dag, n°43, 57-61. 

Verwee, I., Ponsaers, P. (2008). “De Veiligheidsmonitor : Een mogelijke verrijking”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid – Integrale Veiligheid, Afl. 85, 1-19. 

Dutch - Guest-editor journals 

Van Erp, J., Huisman, W., Van den Bunt, H., Ponsaers, P. (eds.) (2008). Toezicht en ComplianceTijdschrift voor Criminologie, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, (50) 2, 83-211. 

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2008). “Voorwoord - Tien jaar lang redactionele beleidsinspiratie”, in Orde van de Dag - Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de Dag. De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Van Cauwenberghe, K. (ed.), Mechelen: Kluwer, n°41, 9-12. 

Devroe, E., Ponsaers, P. (2008). “Veel beleidsinformatie, weinig gebruik: over het informatiedeficit van verborgen tendensen”, in Orde van de Dag - Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de Dag. De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Van Cauwenberghe, K. (ed.), Mechelen: Kluwer, n° 41, 161-174. 

Ponsaers, P. (2008). “Eigenaardigheden van het criminologisch onderzoek”, in Goethals, J., Pauwels, L. (eds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes : een introductie, Criminologische Methodenreeks Deel I, Leuven/Gent: Acco, 8-21. 

Pauwels, L., Ponsaers, P. (2008). “Hoofdstuk 2 – De band tussen theorie en methodes”, in Goethals, J., Pauwels, L. (eds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes : een introductie, Criminologische Methodenreeks Deel I, Leuven/Gent: Acco, 22-35. 

Ponsaers, P. , Pauwels, L., Decorte, T. (2008). “Hoofdstuk 5 – De steekproeftrekking in kwantitatief en kwalitatief onderzoek”, in Goethals, J., Pauwels, L. (eds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes : een introductie, Criminologische Methodenreeks Deel I, Leuven/Gent: Acco, 71-90. 

Pauwels, L., Ponsaers, P. (2008). “Hoofdstuk 6 – Kwantitatieve dataverzameling”, in Goethals, J., Pauwels, L. (eds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes: een introductie, Criminologische Methodenreeks Deel I, Leuven/Gent: Acco, 91-110. 

Ponsaers, P. (2008). “Voorwoord”, in Bockstaele, M., Handboek Verhoren 1, Antwerpen: Maklu, 11-12. 

Dutch columns

Ponsaers, P. (2008). “De mensen ernstig nemen?”, Crimelink, over misdaad & veiligheid , Gelling, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 1 (1), 2 dekwartaal, p. 57. 

Ponsaers, P. (2008). “Vervelende vliegen”, Crimelink, over misdaad & veiligheid , Gelling, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 1 (2), 3 dekwartaal, p. 43. 

Ponsaers, P. (2008). “Onbegrijpelijke rebus”, Crimelink, over misdaad & veiligheid , Gelling, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 1 (3), 4 dekwartaal, 42.

Cahiers Politiestudies

Nr. 9, Jg. 2008-4, Politie en cultuur

Alain Collier, Elke Devroe & Eddie Hendrickx (eds.)

Editoriaal

 • Politie en cultuur - Alain Collier, Elke Devroe & Eddie Hendrickx

Artikels

 • Beschouwingen uit de politiebuik - Alain Collier
 • Politiecultuur doorgelicht ... en de weg naar verandering? - Dominique Van Ryckeghem
 • Naar een integere politiecultuur: een toolbox voor een modern integriteitsbeleid - Evi Devis, Jeroen Maesschalck en Frank Hutsebaut
 • Naar een geïntegreerde oplossing voor corruptiebestrijding in Europa - Greet Elsinga
 • Studying Life on Mars: Police culture into the future - Janet Chan
 • Excellente politiezorg: gewikt en gewogen - Marleen Easton
 • Go for police? Rekruteren en selecteren voor een andere politiecultuur - Tom Van den Broeck & Gilles L. Bourdoux
 • De publieke veiligheidssector als cult, Over prestatie en presteren als cultwaarden in de organisatiecultuur van de publieke veiligheidssector - Patrick Van Calster
 • Integriteit: van het terrein naar de toren en terug - Sigi Claes
 • Politiecultuur in verandering - Een getuigenis - Philip Pintelon
 • Organisatiestructuur en organisatiecultuur, een Siamese tweeling - Mark Crispel
 • Voor U gelezen - Paul Spaens

Nr. 8, Jg. 2008-3, Veelplegers

Fien Gilleir (ed.)

Editoriaal

 • Veelplegers - Fien Gilleir

Artikels

 • U-Turn: monitoren van effectiviteit van alternatieve sancties - Fien Gilleir, Paul Ponsaers, Marleen Easton, Jenneke Christiaens
 • Ze zijn zo jong, meneer - Corinne Scoyer
 • De monitor veelplegers: jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers gevolgd in Nederland - Nikolaj Tollenaar
 • Youth at risk: een nieuw antwoord op een gekend probleem? - Evy De Caluwé
 • De aanpak van veelplegers in Nederlandse grote steden - Inge Bakker, Mirjam Krommendijk

Nr. 7, Jg. 2008-2, Het analyseren van de geloofwaardigheid van verhoren - Het gebruik van leugendetectiemethoden

Lotte Smets, Aldert Vrij (eds.)

Editoriaal

 • Voorwoord - Lotte Smets & Aldert Vrij

Artikels

 • Het gebruik van leugendetectiemethoden bij het analyseren van de geloofwaardigheid van verhoren - Lotte Smets
 • De wijze waarop de verhoormethode kan bijdragen tot het verzamelen van waarheidsgetrouwe informatie - Miet Vanderhallen, Sarah Matkoski & Geert Vervaeke
 • Fundamenten in het kwadraat : de bewijzende betekenis van een diepere verankering van verklaringen van getuigen of verdachten - Hans Nijboer
 • De waarheid over de leugendetector - Bruno Verschuere
 • Statement Validity Assessment - Aldert Vrij, Samantha Mann & Sharon Leal
 • Kinderen als getuigen in zedenzaken - Gezinus Wolters
 • Scientific Content Analysis (SCAN), Een nuttig instrument bij verhoren? - Marc Bockstaele
 • SCAN: revolutionaire leugenontmaskering of steuntje in de rug voor de waarheidsvinding? - Johan Sabbe, Katrien De Smet
 • The art of deception: Myths about the detection in written confessions - Georgina Heydon
 • The reviewers reviewed - Frits Vlek

Nr. 6, Jg. 2008-1, Intern korpsbeheer, financieel management en dienstorganisatie

Mark Crispel & Sofie De Kimpe (eds.)

Editoriaal

 • Voorwoord - Mark Crispel, Sofie De Kimpe

Artikels

 • Algemene analyse van de financiën van de lokale politie - Anne-Leen Erauw
 • Interne controle - Interne audit, De toepassing en toepasbaarheid van New Public Management Principles in het beheer van de politiezones - Patsy Slabbaert
 • Beginselen voor een behoorlijke dienstorganisatie en planning, Realisme of Utopia? - Willy Bruggeman
 • Regelgeving op een rij! - Bart Peeters
 • ISLP-Admin-PPP en het financieel management van politiekorpsen - Wim Geens
 • Capaciteitsmanagement bij de Nederlandse politie - Frans Heeres, Rinus de Regt
 • Dienstorganisatie: theorie versus praktijk, een brug te ver? - Frank Mulleners