SVA

English - Edited books 

Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vande Walle, G., Verhage, A., Vermeulen, G., Vynckier, G. (Eds.), EU Criminal Justice, Financial & Economic Crime, Governance of Security Research Papers nr 5, Antwerpen: Maklu, pp. 319.

English - Chapter in the book

Hendriks, M., Ponsaers, P. , Mulamba Tshondo, J. (2011). “Catch me if you can - Ambiguities and Complexities of street children [bashege] of Kinshasa”, in EU Criminal Justice, Financial & Economic Crime , Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vande Walle, G., Verhage, A., Vermeulen, G., Vynckier, G. (Eds.), Antwerpen: Maklu, 111-128.

Bockstaele, M., Devroe, E., Ponsaers, P. (eds.) (2011). Salduz – Bijstand van advocaten bij verhoren, Reeks Politiestudies nr. 1, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 362.

Dutch - Chapters in the book

Bockstaele, M., Devroe, E., Ponsaers, P. (2011). “Editoriaal”, in: Bockstaele, M., Devroe, E., Ponsaers, P. (eds.), Salduz – Bijstand van advocaten bij verhoren, Reeks Politiestudies nr. 1, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 7-12.

Ponsaers, P., De Waele, M. (2011). “Het EHRM en de zaak Salduz. Een steeds indringender vraag naar juridische bijstand tijdens het politieverhoor”, in Bocktaele, M., Devroe, E., Ponsaers, P. (eds.), Salduz – Bijstand van advocaten bij verhoren , Reeks Politiestudies nr. 1, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 13-26.

Dutch - Edited books 

Bauwens, T., Enhus, E., Ponsaers, P. , Reynaert, H., Van Assche, J. (2011). Integraal veiligheidsbeleid tussen pragmatisme en idealisme, Het complexe samenspel van lokale en bovenlokale bestuurlijke actoren, Criminologische Studies, Brussel: VUBPress, pp. 118.

English - Articles in journals 

Cachet, L., Hughes, G., Ponsaers, P. , Prins, R. (2011). “Fragmentation and Interconnection in Public Safety – Governance in Belgium, England and Wales and the Netherlands: Empirical Explorations and Imagined Futures”, in Εγκληματολογί - Criminology  Special Issue (October): Fear of Crime, A Comparative Approach in the European Context, Athens: Nomiki Bibliothiki, 81-92.

Dutch - Articles in journals 

Boels, D., Ponsaers, P. (2011). “Knelpunten in de opsporing en vervolging van mensenhandel en mensensmokkel. Casestudie binnen een gerechtelijk arrondissement”, Panopticon , Vol. 32, n°5, 33-49.

Verwee, I. Ponsaers, P. , (2011), “De veiligheidsmonitor in crisis”, Panopticon , Vol. 32, n°2, 54-62.

Beyens, K., Ponsaers, P. , Verhage, A. (2011). “Het debat geopend : Over het belang van controle op politie en justitie”, Orde van de Dag , n°55, 3-6.

Ponsaers, P. , Verhage, A., Beyens, K. (2011). “Controle op politie en justitie : een lappendeken met weinig samenhang”, Orde van de Dag , n°55, 7-16.

Verhage, A., Ponsaers, P. (2011). “Controle-instrumenten voor politieoptreden. Zien we door de bomen het bos nog?”, Orde van de Dag , n°55, 33-40.

Beyens, K., Bruggeman, W., Easton, M., Ponsaers, P. (2011). “Een checklist voor beleidsmakers”, Orde van de Dag , n°55, 95-98.

Boels, D., Ponsaers, P. , Verhage, A. (2011). “Capaciteit bij de Belgische politie: meer blauw op straat?”, Handboek Politiediensten , Afl. 99, 423, 1-40.

Ponsaers, P. , Vande Walle, G., De Pauw, E. (2011). “De bijzondere inspectiediensten”, Handboek Politiediensten - Organisatie politiewezen - Dragers van de politiefunctie, Hoofdstuk V, Afl. 97, 89, april, 1-56.

Bruggeman, W., Ponsaers, P. (2011). Nederlandse politiehervorming, gezien vanuit een Belgisch perspectiefTijdschrift voor de Politie, Jg. 73, n°10, 23-26.

Dutch - Guest-editor journals 

Beyens, K., Janssens, F., Ponsaers, P. , Verhage, A. (eds.) (2011). Themanummer Justitie en Politie : Under Control?Orde van de Dag , Mechelen: Kluwer, n°55, pp. 108.

Portugese - Chapters in books 

Verhage, A., Ponsaers, P. (2011). “Do secretário de Policia à Unidade de Justiça Criminal : as relações entre o Ministerio Público e a Policia nos Paises Baixos e na Inglaterra”, in Revista do CNMP, O Ministério Público e as Policias - Em uma perspectiva comparada , V.1, n°2, Julho/Decembro, Brasilia, 125-145.

Dutch - Chapters in books 

Ponsaers, P. (2011). "De bijzondere inspectiediensten onderzocht", in Jorens, Y., Sociaal Strafrecht - Van controle tot veroordeling, Brugge: die Keure, 11-32.

Ponsaers, P. (2011). "Onderzoek naar vervolging", in Jorens, Y., Sociaal Strafrecht - Van controle tot veroordeling, Brugge: die Keure, 33-57.

Cools, M., Ponsaers, P. (2011), "De ‘Abwher’ in ons land : een monumentaal boek in de Belgische inlichtingenstudies", in Verhoeyen, E., Spionnen aan de achterdeur – De Duitse Abwehr in België 1936-1945, Governance of Security Research Report Series, nr. IV, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 11-14.

Ponsaers, P., Vynckier, G. (2011). “Raakvlakken tussen Community (Oriented) Policing en forensisch welzijnswerk"”, Handboek Politiediensten , Afl. 98, 253, 1-16.

Ponsaers, P. (2011). “Het proces van radicalisering”, In Universalis – Liber Amicorum Cyrille Fijnaut, Spapens, T., Groenhuijsen, M. & Kooijmans, T. (eds.), Antwerpen/Cambridge: Intersentia, 975-988.

Dutch Columns

Ponsaers, P. (2011). “De impact van sociaal vertrouwen”, Crimelink , over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 4 (1), 9.

Ponsaers, P. (2011). “Afgemeten wetenschap”, Crimelink, over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 4 (2), 8.

Ponsaers, P. (2011). “Rellen in Londen 2011 : Brixton Disorders revisited?”, Crimelink , over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 4 (3), 6.

Cahiers Politiestudies

Nr. 21, Jg. 2011-4, "Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek"

Lotte Smets, Jan De Kinder, Lodewijk Gunther Moor (eds.)

Editoriaal

 • Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek – Lotte Smets, Jan De Kinder, Lodewijk Gunther Moor

Artikels

 • Aangiftebereidheid: Welke overwegingen spelen een rol bij de beslissing om wel of niet aangifte te doen? - Jochem Tolsma
 • Het Proces-verbaal van verhoor en/of aangifte - Traest Philip
 • Processen-verbaal als basis van strafdossiers - Marc Bockstaele
 • Over de kwaliteit van het proces-verbaal - Henny Sackers
 • Het belang van een kwaliteitsvol (proces-verbaal van) verhoor - Herman Dams
 • Het proces-verbaal van een verdachtenverhoor: Een bron van informatie ? - Lotte Smets, Paul Ponsaers
 • Raadsman en politieverhoor: interactie tussen verhoorders, verdachte en raadsman - Willem-Jan Verhoeven, Lonneke Stevens
 • De forensisch adviseur, bruggenbouwer tussen wetenschap en justitie - Gert De Boeck, Inge Buys
 • Nut en noodzaak van een forensisch adviseur - Karolien Van Dijck
 • De geleerde en de rechter: over het leveren van wetenschappelijk bewijs in strafzaken - Ybo Buruma
 • Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen - J.A. Coster van Voorhout
 • De CEAS als experiment - Theo de Roos

Nr. 20, Jg. 2011-3, "Technology led policing

Evelien De Pauw, Paul Ponsaers, Kees van der Vijver, Willy Bruggeman & Piet Deelman (eds.)

Editoriaal

 • Technology Led Policing – A new culture of crime control? - Evelien De Pauw, Paul Ponsaers, Kees van der Vijver, Willy Bruggeman & Piet Deelman

Artikels

 • A Review of the Research on Implementation and Impact - Jim Byrne and Gary Marx
 • Technology-Led Policing in the European Union: An Assessment - Monica Den Boer
 • Internet and Crime - Wouter Stol, Rutger Leukfeldt and Miranda Domenie
 • Transactions under scrutiny: looking for privacy and proportionality in financial crime investigation - Antoinette Verhage
 • The Sirens of « Malaga ». Impact of the CCTV system of the Belgian National Railway Company on the conduct of police investigators - Vincent Francis
 • Intelligent Sensor Networks for surveillance - Judith Dijk, Yolanda Rieter-Barrell, Jeroen van Rest and Henri Bouma
 • The boundaries and the future of technological control: technological control has its limits on ethical grounds, but also from a social control point of view - Willy Bruggeman
 • Policing, surveillance and law in a pre-crime society: Understanding the consequences of technology based strategies - Rosamunde van Brakel and Paul De Hert
 • Police Technology and Human Rights: A new quest for accountability? - Quirine Eijkman
 • The role of technology in modern policing - Bas Van den Heuvel
 • The Challenge of Change. Adaptation strategies for effective policing in practice - Rutger Rienks and Jacques Tuin
 • The Challenge of using Web 2.0 technology in the safety arena. Piloting with a Virtual Police Service in the Netherlands - Wim Broer
 • Innovation and police work. “Follow the rules” - Maarten Nacinovic
 • Virtual Honour: Violating and restoring family honour through the Internet - Janine Janssen and Ruth Sanberg

Nr. 19, Jg. 2011-2, "Burgerparticipatie”

Lodewijk Gunther Moor, Frank Hutsebaut, Peter van Os, Dominique Van Ryckegem (eds.)

Editoriaal

 • Burgerparticipatie - Lodewijk Gunther Moor, Frank Hutsebaut, Peter van Os, Dominique Van Ryckegem

Artikels

 • Eigenrichting uit medemenselijkheid. De paradoxale actualiteit van het werk van Frans Denkers - Hans Boutellier
 • Help! De burgers voelen zich onveilig! Constructies en bronnen van veiligheidsbeleving bij burgers - Evelien Van den Herrewegen
 • Burgerpersoneel in (top)functies? Een onderzoek naar opvattingen binnen de politie - Greet Verstrynge, Frank Hutsebaut, Miet Vanderhallen, Els Enhus en Jeroen Maesschalck
 • Inburgering in de opsporing: wijzen waarop de politie in het kader van de opsporing een beroep doet op burgers - Ilse van Leiden en Henk Ferwerda
 • Innovatie in de opsporing: social gaming als methode - Elma Bos & Wim Broer
 • Opsporing en het belang van de burger - Jankees van Baardewijk & Bob Hoogenboom
 • Burgers participeren in het politiecafé - Dirk Van Aerschot
 • Burgerparticipatie: de Leuvense case - Wim D’haese & Michel De Becker
 • Aanpak van veiligheids- en overlastproblemen met diverse partners: al dan niet een must - Paul Putteman
 • Buurtsignaal als middel. Samenwerking tussen professionals en burgers - Bas Mali, Ruben Boers en Peter van Os
 • Sociale zelfredzaamheid en politie - Lodewijk Gunther Moor
 • Burgerarrest - Jan Naeyé
 • Verantwoordelijkheid in een context van non-interventie. Ingrijpen door burgers bij gevaar in de stedelijke publieke ruimte - Jan Terpstra
 • Brainstorm over het ongekende potentieel van vrijwillige politie - Marnix Eysink Smeets, Peter van Os, Bryan Rookhuijzen en Lodewijk Gunther Moor
 • Burgermoed: individuele zorg voor veiligheid bij ongevallen, criminaliteit en overlast - Lodewijk Gunther Moor en Kees van der Vijver

Nr. 18, Jg. 2011-1, "Social disorder”

Bas van Stokkom, Jan Terpstra, Marleen Easton (eds.)

Editoriaal

 • Social disorder -Bas van Stokkom, Jan Terpstra, Marleen Easton

Artikels

 • Waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft - Otto Adang, Hañi Quint en Ronald van der Wal
 • Voorbij het incident. Naar een cultuurhistorische benadering van lokale spanningen - Hans Moors & Rob Witte
 • Spanningen in buurten. Theoretische verkenning en empirische toetsing van risico- en beschermingsfactoren voor polarisatieprocessen - Ron van Wonderen & Jolijn Broekhuizen
 • Relwijken in de media: Betekenisgeving rondom Ondiep en Terweijde - Merlijn van Hulst & Mirjam Siesling
 • De buurt op scherp: een criminele jeugdgroep - Eric Bervoets
 • Radicalisering en de rol van de lokale setting - Jannie Noppe & Antoinette Verhage
 • Theorie en praktijk van de politiële voorbereiding op ordeverstoring: de casus Fitna  - Auke J. van Dijk
 • De hedendaagse rol van de politie bij conflicten in de publieke ruimte: de ontwikkeling van een referentiekader - Dominique Van Ryckeghem
 • Een rel als stress-test in positionering: de noodzaak van blijvende verbinding voor de politie - Theo Jochoms & Monique Bruinsma
 • De Antwerpse omgang met sociale onrust en spanningen in buurten. Een blik op de bestuurlijke mogelijkheden - Davy Simons
 • Bestuurlijke aanpak van kleine ordeverstoringen in drie Europese landen - Elke Devroe & Paul Ponsaers