MVSC

English - Edited books 

Cândido da Agra, C., Cardoso, C., de Maillard, J., O’Reily, C., Ponsaers, P ., Shapland, J. (eds.) (2015). Criminology, Security and Justice: Methodological and Epistemological issues, GERN Research Paper Series n°3, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 186.

Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (eds.) (2015), Zicht op First Responders, Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België, Reeks Veiligheidsstudies n°12, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 337.

Dutch - Chapter in the book 

Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (2015), “Editoriaal”, in Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (eds.), Zicht op Frst Responders, Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 9-24.

Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître (eds.) (2015). De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 400.

Dutch - Chapters in the book 

Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître (2015). “Redactioneel”, in Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître, De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 7-18.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2015). “De toekomst van Europese Nationale Politiebestellen?”, in Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître, De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 45-83.

Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 250.

Dutch - Chapters in the book 

Bockstaele, M., Ponsaers, P. (2015). “De kracht van niet-politionele fraudebestrijders”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 11-16.

Ponsaers, P. (2015). “De voortdurende herschikking van het inspectiewezen”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 17-80.

Dutch - Articles in journals        

Ponsaers, P.  (2015). “De opkomst van de private veiligheidssector in België?”, Panopticon, 36(5), 480-488.

English - Chapters in books

Ponsaers, P. (2015). “Chapter 9: Regulation, governance and enforcement of white-collar crime in Europe, Special criminal law and inspectorates in Europe”, in J. Van Erp, W. Huisman, G. Vande Walle, in The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe , London: Routledge, 151-163.

Ponsaers, P. (2015). “Is Legitimacy Police Property?”, in G. Mesko , J. Tanbeke (eds.), in Trust and Legitimacy in Criminal Justice – European Perspectives , Heidelberg: Springer, 93-110.

Dutch - Chapters in books 

Ponsaers, P. , Roegiers, N., Balthazar, H. (eds.) (2015).  Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie, CPS Scriptieprijs 2015, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 140.

Ponsaers, P.  (2015). “Geweld tegen en door politie, een complexe aangelegenheid”,  in De rechtbank een schouwtoneel, Het spectakel van het strafrecht in België , K. Vanhaesebrouck, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain (eds .), Leuven : Lannoo Campus, 196-200.

Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Salduz Plus, Aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 308.

Dutch - Chapters in the book 

Bockstaele, M., Ponsaers, P. (2015). “Editoriaal”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Salduz Plus, Aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48 , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 7-12.

Ponsaers, P. (2015), “Het Europa van de Mensenrechten en de Politie”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Salduz Plus, Aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48 , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 19-31.

Cahiers Politiestudies

Nr. 37, Jg. 2015-4, "Verantwoording en politie"

Jan Terpstra, Alain Duchatelet, Jelle Janssens, Dominique Van Ryckeghem & Peter Versteegh (eds.)

Editoriaal

 • Verantwoording en politie: een verkenning - Jan Terpstra, Alain Duchatelet, Jelle Janssens, Dominique Van Ryckeghem & Peter Versteegh

Artikels

 • Verantwoordelijk en verantwoord. Nationale politie en veranderende lokale verantwoording in Nederland - Lex Cachet
 • NYPD’s COMPSTAT: Strengths and Weaknesses - John A. Eterno & Eli B. Silverman
 • Wijkagenten over verantwoording - Ivo van Duijneveldt
 • De rol van de Lokale Ombudsman in de behandeling van klachten over de Zonepolitie: overbodig of complementair? - Rita Passemiers
 • Onderzoek politiedoden onder de loep: verdragsverplichtingen en Nederlandse praktijk - Eveline Thoonen & Wilma Duijst
 • Integriteit van de Belgische politie door de bril van Transparency International en het Nationaal Integriteitssysteem bekeken - Jelle Janssens
 • Doen wat nodig is, kwalitatieve sturing en verantwoording - Tom van Dijk, Paul van Musscher & Peter Versteegh
 • Publieke verantwoording in een pluriform politiebestel - Jan Terpstra

Boekbespreking

 • Salet, R. (2015). Opsporing, tegenspraak en veranderende frames. Boom Lemma - Marc Bockstaele
 • Gerard, E. (ed.), De Ridder W. & Muller F. (2015). Wie heeft Lahaut vermoord? De geheime Koude Oorlog in België. Leuven: Davidsfonds - Etienne Verhoeyen

Nr. 36, Jg. 2015-3, "0utsourcing policing"

Paul Ponsaers, Eddy De Raedt, Luuk Wondergem & Lodewijk Gunther Moor (eds.)

Editoriaal

 • Editoriaal - Paul Ponsaers, Eddy De Raedt, Luuk Wondergem & Lodewijk Gunther Moor

Artikels

 • De politiefunctie geprivatiseerd? Private beveiliging in België en Nederland - Elke Devroe & Philine Terwel
 • Het outsourcen van politietaken naar de private veiligheid in een stroomversnelling? - Marc Cools & Eddy De Raedt
 • Outsourcing van politietaken - Willy Bruggeman
 • Is het uitbesteden van politietaken in de praktijk mogelijk? - Jeroen Obdam
 • Deskundige in strafzaken, van technisch raadgever naar forensisch wetenschapper - Wim Van de Voorde
 • Een optimalisatie van de vraag- en aanbodgestuurde expertise als katalysator voor de strijd tegen de profijtgerichte misdaad - Bart De Bie, Gerwinde Vynckier & Pim Van der Veer
 • Insourcing en/of outsourcing van forensisch onderzoek. Mogelijkheden voor een efficiënte en effectieve opsporing - Anton van Wijk & Manon Hardeman
 • Outsourcing van politietaken bij evenementen - Henk Ferwerda & Luuk Wondergem
 • Publiek integriteitsonderzoek door private partijen - Emile Kolthoff
 • Van Spoorwegpolitie naar Service & Veiligheidsteams. Tussen publieke en private orde op de trein - Ronald van Steden
 • Outsourcing bij technologische vernieuwing - Jean-Louis Dalle

Reactietekst

 • Reacties op vorige Cahiers Legitimiteit: naar een discussie - Piet van Reenen

Nr. 35, Jg. 2015-2, "Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie"

Lodewijk Gunther Moor, Janine Janssen, Marleen Easton, Antoinette Verhage (eds.)

Editoriaal

 • Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie -Lodewijk Gunther Moor, Janine Janssen, Marleen Easton, Antoinette Verhage

Artikels

 • De politiële surveillance van ras en etniciteit - Sinan Çankaya
 • Racisme en etnisch profileren door politie: in België? - Neel Vanassche & Antoinette Verhage
 • Ethnic profiling in België. Een verkennende wandeling op braakliggend terrein - Yaiza Janssens & Sophie Forrez
 • Van ethnic profiling naar thickening borderlands - Paul Mutsaers
 • Ongelijke behandeling en de politiekabouters - Jörgen S. Svensson
 • ‘Driving while black’. Lessen en inzichten uit Amerikaans onderzoek naar racial profiling - Tim Dekkers, Joanne van der Leun & Maartje van der Woude
 • Policing Different Racial Groups in the United States - Ronald Weitzer & Rod K. Brunson
 • De aanpak van bedelende kinderen - Chris Roelants & Geert Vervaeke
 • Transgender en politie: als gender het geslacht overstijgt - Isaac De Vos
 • Bont én blauw. Over de vraag naar de relevantie van de etnische achtergrond van politieambtenaren - Janine Janssen
 • Opmerkzaam handelen in multi-etnische buurten - Artie Ramsodit-de Graaf
 • Cultureel kookboek of gajes en gekken? Kloof tussen beleid en dagelijkse praktijk van multicultureel politiewerk - Lianne Kleijer-Kool 

Boekbespreking

 • Sinan Çankaya (2011), Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie, Delft: Eburon (dissertatie universiteit Tilburg) - Vanessa Laureys

Nr. 34, Jg. 2015-1, "Jongeren en politie"

Sofie de Kimpe, Jaap Noorda & Henk Ferwerda (eds.)

Editoriaal

 • Jongeren en politie - Sofie de Kimpe, Henk Ferwerda & Jaap Noorda

Artikels

 • ‘Die agent moet ’t goede voorbeeld geven.’ Kwalitatief onderzoek naar opvattingen van jongeren over de politie - Romy van den Heerik & Tessa van Charldorp
 • Jongeren en de publieke ruimte: tussen vrijheid en controle. Reflecties bij een complex vraagstuk - Jenneke Christiaens, Mattias De Backer & Ann Evenepoel
 • Jongeren, de politie en het sociaal werk: bevindingen vanuit het ‘hulp-en-recht debat’ - Tijs Van Steenberghe, Didier Reynaert, Marleen Easton & Rudi Roose
 • De straat op: frontlijnwerkers bij jeugdoverlast. Het vermeende gat tussen politie- en jongerenwerk bij overlastbestrijding - Eric Bervoets
 • Politie en professioneel jongerenwerk als partners - Annelieke van Dijk & Jaap Noorda
 • Vroegsignaleren van risicogedrag bij de Nederlandse politie - Jacqueline Wientjes, Ellen Harbers & Sacha Sillekens
 • Minderjarige verdachten in de politiecel - Maartje Berger & Carrie van der Kroon
 • De politie en de omgang met jeugdige getuigen en verdachten - Imke Rispens & Karina Dekens
 • Verhoren van minderjarigen: enkele suggesties voor bijsturing - Brigitte De Clercq & Marc Bockstaele