MVSC

English - Edited Book

Groenemeyer, A., Gayet-Viaud, C., Mesko, G., Ponsaers, P. , Shapland, J. (eds.) (2019). Deviance and Crime - Social Control, Criminal Justice and Criminology in Europe, GERN Research Paper Series n°5, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 167.

Dutch - Chapters in books

Cools, M., Ponsaers, P. (2019). "Nico Gunzburg (1882-1984) - Bruggenbouwer tussen strafrecht, criminologie en sociologie", in Heirbaut, D., Gerkens, J.-F., Wautelet, P., Grandjean, G., Humblet, P. en Cools, M. "Tweehonderd jaar rechtsfaculteiten Gent en Luik", Brugge: Die Keure, 44-47.

Cahiers Politiestudies

Nr 53., Jg. 2019-4, "Politie en legitimiteit"

Jannie Noppe, Antoinette Verhage, Kees van der Vijver, Emile Kolthoff (eds.)

Editoriaal

 • Politie en legitimiteit - Jannie Noppe, Antoinette Verhage, Kees van der Vijver en Emile Kolthoff

Artikels

 • Creatief met complementariteiten, contradicties en onhaalbaarheden, Een verkenning van vier wegen naar een betere politiezorg - Jeroen Maesschalck
 • Morele dilemma’s binnen de politie, Legitimiteit onder druk? - Yinthe Feys en Antoinette Verhage
 • Legitimiteit van het politiewerk in de multiculturele samenleving - Janine Janssen
 • Vertrouwen van jongeren in een rechtvaardige behandeling door de politie, Ervaren procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit van de politie en zelfgerapporteerde criminaliteit onderzocht op basis van de ISRD-3 - Maaike van Kapel, Jolijn Broekhuizen en Majone Steketee
 • Geboren en getuige in de Schilderswijk, Verhalen van jongeren in een Haagse wijk over vertrouwen in de politie - Corina Duijndam, Femke Kaulingfreks en Baukje Prins
 • Jongeren en politie, stap voor stap naar meer vertrouwen, Een Antwerps voorbeeld - Nele Van de Kerkhof en Serge Muyters
 • Spreekt de politie je aan? Een praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen jongeren en de politie in Amsterdam Nieuw-West - Anne Wester en Jair Schalkwijk
 • Het gras is blauwer bij de buren, Internationale diffusie van politiële vertrouwensstrategieën in Nederland, Engeland & Wales en Denemarken - Dorian Schaap
 • De strafrechtsketen, Een onderzoek naar vertrouwen en wantrouwen tussen politie, parket en onderzoeksrechters - Jolien Vanschoenwinkel

Nr 50., Jg. 2019-1, "De essentie van politiewerk"

Elke Devroe, Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther Moor & Paul Ponsaers (eds.)

Editoriaal

 • Proficiat, een écht jubileum - Elke Devroe, Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther Moor en Paul Ponsaers

Artikels

 • Reinventing Reassurance - Martin Innes
 • Eb of vloed? Over informatiestromen over de muur publiek-privaat - Gerwinde Vynckier
 • Herstelgericht politiewerk: knelpunten en uitdagingen - Bas van Stokkom
 • Welke politie wil de burger? - Isabel Verwee
 • Digitalisering brengt politie dichter bij de essentie van een gemeenschapsgerichte politiezorg - Marleen Easton
 • Een grenzeloos perspectief - Timo Kansil
 • Politie in de open stad - Elke Devroe
 • Technologie in beweging - Evelien De Pauw
 • Geweldgebruik door en tegen de politie in de huidige context - Yinthe Feys en Jannie Noppe
 • Integriteit en deontologie, een voortdurende zorg - Emile Kolthoff
 • In Search of Police Theory - Jack R. Greene
 • De schaalgrootte van de politie doet er weinig toe, Wel de afstand tot het gezag - Paul Ponsaers
 • Een verdachtenverhoor is geen koffiekransje, Evoluties in enkele kerntaken van de recherche - Marc Bockstaele
 • Veranderend veiligheidslandschap vraagt om herbezinning van politie én haar maatschappelijke partners - Marnix Eysink Smeets
 • De toekomst van de politie: big data policing en de lessen uit het verleden - Wim Hardyns en Auke van Dijk
 • Gooi het kind niet met het badwater weg - Henk Ferwerda
 • Democratie, mensenrechten en kleur bekennen bij de politie - Janine Janssen
 • Naar de kern van het politiewerk: van debat naar ingrijpende keuzes - Eddy De Raedt
 • Verantwoording door de politie - Jan Terpstra
 • Witte jassen en blauwe pakken: samenwerken kan ook zonder kletsen - Tom Balthazar
 • Ongenoegen bij de normaliteit, Over polarisatie, radicalisering en politiewerk - Hans Moors
 • Discussie over eigenrichting en andere vormen van burgeringrijpen - Lodewijk Gunther Moor en Arjen Schmidt
 • Politiegeschiedenis: meer dan een beetje zand in de vergeetmachine? - Guus Meershoek
 • Internationalisering - Willy Bruggeman
 • Permanente bezorgdheid voor een kwalitatief hoogstaand politieonderwijs - Marc Bloeyaert
 • De rek is eruit, Over de rol van de (nationale) politie in een samenleving op drift - Pieter Broertjes
 • Essentie van politiewerk: visie van het Openbaar Ministerie - Gerrit van der Burg en Peter Klerks
 • Markante evoluties bij politie- en strafvorderingswerk gezien door de bril van een parketmagistraat - Frank Schuermans
 • Politiewerk, Over essentie in meervoud - Lex Cachet
 • De essentie van politiewerk, Een essay -Piet van Reenen
 • Passie is de essentie van politiewerk, Een Belgisch politiechef aan het woord - Mark Crispel
 • Over de essentie van hedendaags politiewerk in Rotterdam - Frank Paauw

Nr 52., Jg. 2019-3, "Drugsgebruik op festivals"

Wim Hardyns, Jochen Schroten, Ton Nabben, Evelien De Pauw & Ferry Goossens  (eds.)

Editoriaal

 • De aanpak van druggebruik op festivals - Wim Hardyns, Jochen Schrooten, Ton Nabben, Evelien De Pauw en Ferry Goossens

Artikels

 • Wat is recreationeel druggebruik en welke cijfers bestaan hierover in Vlaanderen? Een overzicht vanuit gezondheidsperspectief - Tina Van Havere
 • Het verantwoordelijkheidsgevoel van (potentiële) gebruikers van partydrugs ten aanzien van druggerelateerde milieuschade en ondermijnende criminaliteit - Ferry Goossens, Guido De Kort en Nadine Van Gelder
 • Ecstasy en rituele interactie op dancefestivals - Ton Nabben en Gjalt Jorn Peters
 • Muziekfestivals, gezien door de bril van een urgentiearts - Marc Sabbe
 • Het (strafrechtelijk) drugbeleid van parket en politie op de festivals Tomorrowland en Rock Werchter - Liesbeth Spaas, Joke Rutten en Pascale Dereeper
 • Drugbeleid op festivals, Lokale coördinatie in lichte spreidstand? - Filip De Sager
 • Waarom een zerotolerancedrugbeleid voor festivals niet (goed) werkt - Jochen Schrooten en Joris Van Damme
 • Muziekfestivals en druggebruik, Een drugsvrije of pragmatische aanpak? - Ferry Goossens en Joris Van Damme

Achtergrondbijdragen

 • Legaliseren en reguleren van drugs: feiten en fictie - Tom Decorte en Steven Debbaut
 • Nederland drugsland - Wilbert Paulissen A

Actueel

 • Een indringende oproep - Herman Tjeenk Willink en Timo Kansil

Boekbespreking

 • De gebroken arm der wet - Etienne Verhoeyen

Nr 51., Jg. 2019-2, "Intrafamiliaal geweld"

Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D'haese & Anne Groenen (eds.)

Editoriaal

 • Intrafamiliaal geweld en de politie - Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese en Anne Groenen

Kaderstuk

 • Intrafamiliaal geweld in Nederland en in België, Enkele feiten op een rij - Anne Groenen, Wim D’haese, Janine Janssen en Katinka Lünnemann

Artikels

 • Het geheel is meer dan de som der delen, Partnergeweld bekeken vanuit een koppelperspectief - Emma Jaspaert
 • Ouderen- mishandeling in Nederland, Aard, omvang en de taak van de politie en haar partners, Maartje Timmermans, Katrien de Vaan, Janine Janssen en Jolanda Lindenberg
 • Leren over geweld uit naam van de familie-eer, Terugblik op tien jaar Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie: 2008-2018 - Janine Janssen, Willem Timmer, Wilfred Janmaat, Peter Nelles, Willem Keijzer, Hans Bentvelzen, Mart Rasenberg en Mark Westerlaken
 • Risicotaxatie partnergeweld in België, Ter ondersteuning van politiediensten en Justitie - Kristien Coteur, Marijke Roosen en Anne Groenen
 • Ketenaanpak van CO3: een steentje in de rivier verlegd? - Davy Simons
 • Slachtofferhulp intrafamiliaal geweld bij politie en hulpverlening in de politiezone Gent: theorie vs. praktijk - Jolien Mangelschots en Jelle Janssens
 • Van ketenaanpak tot versnippering? Exploratie van beleids- en politionele praktijken t.a.v. partnergeweld in België - Eva Vergaert, Sophie Withaeckx en Gily Coene
 • Naar een innovatieve aanpak van hoogconflictueuze scheidingen - Inge Pasteels
 • De politie als schakel in het ketengericht werken, Slachtoffers en politie bevraagd - Evi Verdonck en Lieve Lembrechts

Achtergrondbijdrage

 • Herstelbemiddeling in huiselijkgeweldzaken in Nederland en Vlaanderen - Annemieke Wolthuis, Katinka Lünnemann en Bart Claes

Opiniebijdrage

 • Veiligheid, een kwestie van gezond verstand, Op inlichtingenstudies geïnspireerde vernieuwingsvoorstellen voor de Belgische veiligheidsdiensten post-22/3 - Kenneth Lasoen
 • Actueel Federalism and Swiss police reforms - Olivier Ribaux