SVA

Dutch - Chapter in book

Vande Sompel, R., Ponsaers, P., Vandevenne, Y., Van Branteghem, J-M., De pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg in België, Ministerie van Binnenlandse Zaken, De Directie van de Relaties met de Lokale Politie, programma Community Policing, 1-36.

English/Dutch/French - Chapter in book

Van Branteghem, J.-M., Van de Sompel, R., Ponsaers, P. , Boekaert, T. (2007). “Pillars of community policing in Belgium”, in Towards an excellent police function, Bruggeman, W., Van Branteghem, J.-M., Van Nuffel, D. (eds.), Brussels: Politeia, 15-36;

Van Branteghem, J.-M., Van de Sompel, R., Ponsaers, P. , Boekaert, T. (2007). “De pijlers van een gemeenschapsgerichte politiezorg in België”, in Naar een excellente politiezorg, Bruggeman, W., Van Branteghem, J.-M., Van Nuffel, D. (eds.), Brussel: Politeia, 67-87;

Van Branteghem, J.-M., Van de Sompel, R., Ponsaers, P. , Boekaert, T. (2007). “Les pilliers du community policing en Belgique”, in Vers l’excellence dans la fonction de police, Bruggeman, W., Van Branteghem, J.-M., Van Nuffel, D. (eds.), Bruxelles : Politeia, 65-8

Dutch - Edited books

Verwee, I., Ponsaers, P. , Enhus, E. (2007). Inbreken is mijn vak - Textuur en praktijk van woninginbraak, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, pp. 207.

De Ruyver, B., Ponsaers, P. , Lemaitre, A., Macquet, C., De Wree, E., Hodeige, R., Pieters, T., Cammaert, F., Sohier, C. (2007). Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers - Effets des mesures alternatives pour les consommateurs de drogues, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 319.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. , Pauwels, L. (2007). “Naar een optimalisering van de toegankelijkheid van criminografische data op lage aggregatieniveau’s in België”, Panopticon, Vol. 28, n°3, 1-5.

Ponsaers, P. (2007). “De strijd om de fiscale papieren tijger opnieuw tanden te geven : de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)”, Orde van de Dag, n°39, 39-46.

Cammaert, F., Ponsaers, P. (2007). “Kunnen effecten van alternatieve afdoeningen gevolgd worden? Effectevaluatie van twee Antwerpse diensten voor vorming en begeleiding: ADAM en U-Turn - Does it work?”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid, Evaluatie, Afl. 82, 1-24.

Ponsaers, P. , Easton, M. (2007). “Discriminatie, of de ‘normalisering’ van wat eigenlijk niet mag”, Orde van de Dag, n°40, 5-10.

Parmentier, S., Ponsaers, P. (2007). “Het profiel van de Vlaamse advocaat anno 2007 : methodologische en sociologische aspecten”, Ad Rem Speciale Editie– Tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies , Die Keure, Brugge, 4-15.

Dutch - Guest-editor journals 

Easton, M., Ponsaers, P. (eds.) (2007). Kleur bekennen. De rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie , Orde van de dag, Mechelen: Kluwer, vol. 40, pp. 55.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2007). “Voor meer (crimineel) beleid, voor meer veiligheid, voor iedereen”, in Criminologie : tussen kritiek en realisme - Liber amica/orum Christian Eliaerts, Christiaens, J., Enhus, E., Nuytiens, A., Snacken, S., Van Calster, P. (eds.), Brussel: VUBPress Criminologische Studies, 253-280.

Ponsaers, P. (2007). “Basisfunctionaliteiten als kerntaken van de lokale politie”, in Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau - Derde evaluatieverslag, De Ruyver, B. et al. (eds.), Brussel: Politeia, p. 85-97; Ponsaers, P. (2007). “Fonctionnalités de base comme tâches essentielles de la police locale ”, in Commission d’accompagnement de la réforme des polices au niveau local, De Ruyver, B. et al. (eds.), Bruxelles : Politeia, 85-96.

Ponsaers, P. (2007). “De Bijzondere Belastingsinspectie (B.B.I.)”, in Zakboekje 2007-2008 Politiefunctie, Goossens, F. (ed.), Mechelen: Kluwer, 214-231.

Dutch - Column

Ponsaers, P. (2007). “Arme Joe”, Crimelink, over misdaad & veiligheid , Gelling, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 0 (0), 23.

Cahiers Politiestudies

Nr. 5, Jg. 2007-4, Politie en het gebruik van geweld

Frank Hutsebaut (ed.)

Editoriaal

 • Voorwoord - Frank Hutsebaut

Artikels

 • Het politioneel geweld- en vuurwapengebruik volgens het EVRM en de rechtspraak van het EHRM - Franky Goossens
 • Opleiding en training in geweldbeheersing - Alain Liners
 • Leren uit geweldsincidenten - Gilles L. Bourdoux & Christine Cuvelier
 • Tussen schreeuwen en schieten, Sturing en praktijk van politiegeweld in Nederland - Jaap Timmer
 • Een synthetisch verslag van de workshops - Frank Hutsebaut

Nr. 4, Jg. 2007-3, Recherche: verzelfstandigd of geïntegreerd?

Elke Devroe, Johan Denolf & Eddie Hendrickx (eds.)

Editoriaal

 • Voorwoord - Elke Devroe, Johan Denolf & Eddie Hendrickx

Artikels

 • De recherche onderzocht - Elke Devroe
 • De visie van een directeur opsporing en onderzoek van een groot stedelijk lokaal politiekorps - Jan Hopstaken & Guido Vreys
 • De pragmatische visie van een korpschef van een kleine politiezone - Rob Verbist
 • De recherche als basisfunctionaliteit gezien door de ogen van een korpschef - Johan Vanwezer
 • Een visie vanuit de lokale politie - Kurt Tirez
 • De federale gerechtelijke politie: de zoektocht naar haar identiteit binnen de geïntegreerde politie verduidelijkt - Stanny De Vlieger
 • Naar een competentiegerichte opleiding in de gespecialiseerde recherche - Alwin Lox & Marc Bockstaele
 • Mijn eigen recherche, graag - Jan Poels
 • AIK als stimulator tot informatiedeling - Patrick Willockx
 • De rol van de onderzoeksrechter binnen het recherchemanagement - Karel Van Cauwenberghe
 • De federale beleidsdirectieven gebaseerd op los zand? - Diane Reynders
 • Enkele concluderende opinies - Guido Van Wymeersch & Marc Coolman

Nr. 3, Jg. 2007-2, Reassurance policing: concepten en receptie

Paul Ponsaers & Lodewijk Gunther Moor (eds.)

Editoriaal

 • Voorwoord - Paul Ponsaers en Lodewijk Gunther Moor

Artikels

 • Reassurance en de nieuwe gemeenschapsgerichte politiezorg - Victoria Herrington & Andrew Millie
 • Reassurance policing: een mogelijkheid tot revitalisering van de wijkgerichte aanpak - Luuk Wondergem & Lodewijk Gunther Moor
 • Community (Oriented) Policing reassured: betekenis in een Vlaamse context - Marleen Easton & Paul Ponsaers
 • Outsiders en insiders: administratieve sanctionering en politie in België - Tom Vander Beken
 • Dreigend gezichtsverlies: de gevolgen van de uitbreiding van bestuursrechtelijke handhaving voor de Nederlandse politie - Floris Tas
 • Reassurance policing in Antwerpen: tailor made - Eddy Baelemans
 • Nieuwe toezichthouders in de publieke ruimte: geruststelling, fragmentering, vermarkting - Jan Terpstra
 • Omstreden orde: naar een gepolitiseerde lokale veiligheidszorg - Bas Van Stokkom
 • Reassurance policing en partnership in Mechelen: private sector en publieke niet-politionele sector - Ronny Van Daele

Nr. 2, Jg. 2007-1, Het opleidingsdebat heropenen... Op zoek naar concrete oplossingen

Paul Ponsaers, Amy Verschraegen & Chris Eliaerts (eds.)

Editoriaal

Artikels

 • Als criminoloog in het Belgisch politiewerkveld - Amy Verschraegen
 • De externe inbreng in het politieonderwijs - Chris Eliaerts