MVSC

English - Edited books

Shapland, J., De Maillard, J., Farall, S., Groenemeijer, A., Ponsaers, P. (eds.) (2014). Desistance, social order and responses to crime – Today’s security issues, GERN Research Paper Series n°2, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 200.

English - Chapter in the book

Shapland, J., De Maillard, J., Farrall, S., Groenemeijer, A., Ponsaers, P. (2014). “Desistance, social order and responses to crime – Today’s security issues”, in J. Shapland, J. De Maillard, S. Farrall, A. Groenemeijer, P. Ponsaers (eds.), Desistance, social order and responses to crime – Today’s security issues , GERN Research Paper Series nr 2, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, 7-12.

Ponsaers, P. (ed.) (2014). Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politieReeks Politiestudies n°9, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 250.

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. (2014). “Voorwoord”, in Ponsaers, P. (ed.), Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie, Reeks Politiestudies n°9, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 11-20.

Dutch - Policy reports

Bruggeman, W., Van Ryckeghem, D., Allaerts, D., Barbier, A., Crispel, M., De Witte, L., Easton, M., Lemaître, A., Loyens, K., Maesschalck, J., Massei, A., Maurer, T., Ponsaers, P ., Simonis, M., Van den Broeck, M., Wanderstein, H. (2014). Een politie in verbinding – Een visie voor de politie in 2025.

English - Articles in journals

English - Guest-editor journals

Ponsaers, P ., Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (Eds.) (2014). European Journal of Policing StudiesSpecial Issue Policing European Metropolises, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Vol. 2, n°1, 345-354.

Ponsaers, P. , Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A.    (2014). “Policing European Metropolises”, in Ponsaers, P. , Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (Eds.). European Journal of Policing Studies, Special Issue Policing European Metropolises, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Vol. 2, n°1, 345-354 .

Recasens i Brunet, A., Ponsaers, P. (2014). “Policing Barcelona”, in Ponsaers, P., Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (Eds.). European Journal of Policing Studies , Special Issue Policing European Metropolises, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Vol. 2, n°1, 452-470.

French - Articles in journals 

Ponsaers, P. (2014). La nouvelle police communale est-elle arrivée?Journal de la Police , Septembre n°7, 1-2.

Dutch - Articles in journals

Goethals, J., Ponsaers, P. (2014). “Is er wat mis met de mand (van de ‘rotte appels’)?”, in J. Goethals, P. Ponsaers (eds.), Themanummer Wetenschapsfraude en Ethische Kwesties binnen het Criminologisch Onderzoek, Panopticon , Vol. 35, n°4, Antwerpen: Maklu, 257-266 .

Devroe, E., Ponsaers, P., De Pauw, E. (2014). “Policing in Europese Metropolen”, Themanummer Policing in Europese Metropolen, Orde van de Dag , n° 68, 2-6 .

Ponsaers, P., Easton, M., Van den Broeck, T., Verhage, A., Bruggeman, W. (2014). “Besluit – Enkele markante bevindingen over policing in 7 Europese metropolen”,  Themanummer Policing in Europese Metropolen,  Orde van de Dag , n° 68, 80-85 .

Recasens i Brunet, A., Ponsaers, P. (2014), “Barcelona en haar politie”, Themanummer Policing in Europese Metropolen, Orde van de Dag , n° 68, 48-59 .

Ponsaers, P. (2014). “La nouvelle police communale est-elle arrivee?”, Politiejournaal, n°7, Brussel, 1-2.

Devroe, E . & Ponsaers, P. (2014). “Evidence based beleid en praktijk bij de politie in Nederland en België”, Tijdschrift voor de Politie , Jg. 76, n°10, 20-25 .

Ponsaers, P. & Devroe, E. (2014), “Nationale politiebestellen in beweging in Europa”, Handboek Politiediensten , Internationaal, Afl. 111, 1-60.

Dutch - Guest-editor journals

Devroe, E.,  Ponsaers, P., Bruggeman, W.,De Pauw, E., Easton, M. (eds.) (2014). Orde van de Dag , n°68, Policing in Europese Metropolen, Mechelen: Kluwer, pp. 92.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P., De Waele, M., Balthazar, H. (eds.) (2014). De politie als slachtoffer van geweld, CPS Scriptieprijs 2014, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 110.

Ponsaers, P., De Waele, M., Balthazar, H. (2014). “De scriptieprijs van het Centrum voor Politiestudies. Editie 2012-2013”, in De politie als slachtoffer van geweld, CPS Scriptieprijs 2014, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 9-12.

Cahiers Politiestudies

Nr. 30, Jg. 2014-1, "Politie en haar maatschappelijke partners"

Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Wim D’haese & Marnix Eysink Smeets (eds.)

Editoriaal

 • Politie en haar maatschappelijke partners - Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Wim D’haese & Marnix Eysink Smeets

Artikels

 • Hoe een integrale aanpak echt van de grond kan komen: de Top600 in Amsterdam - Petra Nijmeijer & Christine van Dijk
 • Politie en jongerenwerk: complementaire informatiebronnen voor lokaal jeugdbeleid - Jaap Noorda & Annelieke van Dijk
 • Praktijken van selectieve uitsluiting. Over de bescherming door en tegen veiligheidsassemblages - Marc Schuilenburg & Ronald van Steden
 • Over burgerbestuur en buurttoezicht. Succes en falen van sociale interventies op het gebied van buurtleefbaarheid - Vasco Lub
 • Integrale veiligheid in een lokaal politiekorps. Een concrete aanpak van (on)veiligheid in de schoolomgeving: hoe alle schakels van de ketting elkaar versterken - Wim D’haese
 • Criminaliteitspreventie 2.0.: samen-werken in netwerken - Philip Willekens & Rachid Kerkab
 • Straathoekwerk en politie: 2 handen op 1 onderbuik? - Cis Dewaele & Freya Vander Laenen
 • Politie als partner in het herstelrecht - Sigrid Van Grunderbeeck
 • Het kopje naast het schoteltje. Over de gestructureerde versnippering in het integrale veiligheidsbeleid - Elke Devroe
 • Vertrouwen komt echt te voet, Over waarom het krachtwijkenbeleid nog nauwelijks effect kon sorteren - Annemarijn Walberg

Dutch - Edited books

Pauwels, L., De Keulenaer, S., Delterne, S., Devroe, E., Forceville, J., Hardyns, W., Kerbab, R., Maes, E., Moons, D., Plessers, J., Pleysier, S., Ponsaers, P., Van Dael, E., Verhage, A. 

(Eds.) (2014). Criminografische Ontwikkelingen III - Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek,  Panopticon Libri n°9, Antwerpen: Maklu, pp. 203.

Nr. 33, Jg. 2014-4, "Jongeren en politie"

Elke Devroe, Kees van der Vijver, Wim Hardyns & Auke van Dijk (eds.)

Editoriaal

 • Grote maatschappelijke veranderingen en de politie - Elke Devroe, Kees van der Vijver, Wim Hardyns & Auke van Dijk

Artikels

 • De eeuw van de migratie. Demografische ontwikkelingen in België en Europa - Patrick Deboosere
 • Toekomstige technologische ontwikkelingen en evoluties binnen de beveiligingswereld - Paul van Lerberghe
 • Politie en de strijd tegen onveiligheid. Collectief weerbare buurten als bondgenoot? - Wim Hardyns
 • De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie - Coen van Gulijk & Wim Hardyns
 • Vergezichten naderbij: maatschappelijke ontwikkelingen en hun praktische betekenis voor de politie - Auke J. van Dijk & Frank Hoogewoning
 • Welke toekomst heeft de politie? - Kees van der Vijver & Lodewijk Gunther Moor
 • De toekomst van de politie - Willy Bruggeman
 • Nodaal rechercheren over de grenzen heen. De toekomst van internationale politiesamenwerking - Hans Nelen

Reactietekst

 • De woorden zijn ook een zorg van de politie(wetenschap). Over legitimiteit, vertrouwen, erkenning en andere stokpaardjes - Jurriën Rood

Nr. 32, Jg. 2014-3, "Democratische politie"

Maarten De Waele, Bas van Stokkom, Timo Kansil & Henri Berkmoes (eds.)

Editoriaal

 • Democratische politie - Maarten De Waele, Bas van Stokkom, Timo Kansil & Henri Berkmoes

Artikels

 • Democratische Politie - Peter K. Manning
 • Macht ingetoomd. Over democratische politie en staatsmacht - Timo Kansil
 • Democratische politie in een tijdperk van flipperkastpolitiek - Stavros Zouridis
 • Politie als actor binnen een weerbare democratie. Hoe omgaan met antidemocraten? - Maarten De Waele
 • ‘Blind spot’-policing in Belgische multiculturele wijken en de implicaties voor de mensenrechten - Marleen Easton
 • Nationale Politie en lokale democratie: nationaal versterkt, maar ook lokaal verankerd? - Lex Cachet & Arie van Sluis
 • Accountability en controle in België: inzicht tot uitzicht - Henri Berkmoes
 • Maatschappelijk toezicht op arrestantenzorg door de politie - Wim Huisman
 • Een correcte verhoormoraal als garantie voor een ‘democratisch’ politieverhoor - Marc Bockstaele
 • Folteren in de Belgische amigo’s: de onmogelijke gebeurtenis? Een mensenrechtelijke benadering - Franky Goossens
 • ‘Een visie voor de politie in 2025’ – Stuurgroep opteert voor netwerkende politie - Dominique Van Ryckeghem, Willy Bruggeman, Marleen Easton & Paul Ponsaers

Nr. 31, Jg. 2014-2, "Het gezag van de politie"

Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers, Marsha de Vries & Marleen Easton (eds.)

Editoriaal

Artikels

 • Politie en haar gezag: nogmaals - Lodewijk Gunther Moor
 • Wat is er mis met het politie(straat)gezag? – Iets anders dan je denkt - Jurriën Rood
 • Gezag verwerven - Alex Brenninkmeijer
 • Democratie en gezagsschuwheid. Naar een robuuste opvatting van politieel gezag - Bas van Stokkom
 • Politie, vakorganisatie en gezag - Thierry Gillis
 • De populistische uitdaging. Over de PVV en het gezag van de Nederlandse politie - Timo Kansil
 • Het imago van de politie - Marsha de Vries
 • De legitimiteit van de politie is haar zorg niet. Twee stellingen beargumenteerd - Piet van Reenen
 • Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? - Anjuli Van Damme
 • Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie: een verkennend onderzoek naar de (gepercipieerde) procedurele rechtvaardigheid - Inès Maus
 • Trots- en schaamteverhalen over operationeel leiderschap - Bernard Welten & Bob Hoogenboom