SVA

Dutch - Edited books

Ponsaers, P. (ed.) (2005). Integraal Veiligheidsbeleid, Mechelen: Kluwer, pp. 479. 

Dutch - Chapters in the book

Ponsaers, P. (2005). “De weerstand van de praktijk en de paradox van lokale Integrale Veiligheidszorg”, in Integraal Veiligheidsbeleid 2005, Ponsaers, P. (ed.), Mechelen: Kluwer, 7-12. 

Ponsaers, P. , Cammaert, P., Goeminne, B., Hoste, J., Pauwels, L. (2005). “Draaiboek voor een Integraal Veiligheidsbeleid”, Ponsaers, P. (ed.), in Integraal Veiligheidsbeleid 2005, Mechelen: Kluwer, 343-476. 

Cools, M., Ponsaers, P. , Verhage, A., Hoogenboom, B. (2005). De andere rechtsorde - Demonopolisering van fraude-onderzoek, Brussel: Politeia, pp. 189. 

Rosenthal, U., Schaap, L., Van Riessen, J.C., Ponsaers, P. , Verhage, A., mmv. Van Mechelen, P.J., Cools, M.J.M. (2005). In elkaars verlengde? – Publieke en private speurders in Nederland en België, Politiewetenschap nr. 24, Programma Politie en Wetenschap / Apeldoorn: Uitgeverij Kerckebosch, pp. 305. 

Van Hees, G., Ponsaers, P. , Vander Beken, T. (2005). Recherchemanagement - Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°12, Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 364. 

Cools, M., Dassen, K., Libert, R., Ponsaers, P. (eds.) (2005). De Staatsveiligheid, Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat – La Sûreté, Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’État, Brussel : Politeia, pp. 383.

Dutch - Chapters in the book

Cools, M., Ponsaers, P. (2005). “Inlichtingenstudies, een aanzet tot besluit”, in De Staatsveiligheid, Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat - La Sûreté, Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’État, Cools, M., Dassen, K., Libert, R., Ponsaers, P. (eds.), Brussel: Politeia, 373-380. 

Ponsaers, P. (2005). “Omtrent de verhouding tussen politie- en inlichtingendiensten – Van ‘la Police Générale’ naar een ‘Integraal Veiligheidsdispositief”, in De Staatsveiligheid, Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat – La Sûreté, Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’État, Cools, M., Dassen, K., Libert, R., Ponsaers, P. (eds.), Brussel: Politeia, 331-346. 

Ponsaers, P. , Enhus, E., Easton, M., Bruggeman, W., Collier, A. (eds.) (2005). 10 miljoen klanten moet je verdienen – Bijdrage(n) tot de evaluatie van politie en justitie, Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 251. 

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. (2005). “Evaluatie van de distributie van politiecapaciteit”, in 10 miljoen klanten moet je verdienen – Bijdrage(n) tot de evaluatie van politie en justitie, Ponsaers, P., Enhus, E., Easton, M., Bruggeman, W., Collier, A. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 127-144. 

Ponsaers, P. , De Ruyver, B., Lemaitre, A., Macquet, Cl., Pieters, T., Vaerewyck, W., Fincoeur, B., Vander Laenen, F. (2005). Drugsoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten – Naar een Monitor Integraal Lokaal Drugsbeleid, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 41; Ponsaers, P. , De Ruyver, B., Lemaitre, A., Macquet, Cl., Pieters, T., Vaerewyck, W., Fincoeur, B., Vander Laenen, F. (2005). Nuisances liées à la drogue dans le contexte local de huit communes wallonnes et flamandes – Vers un Moniteur de politique intégrée locale en matière de drogues, Série Science et société, Politique Scientifique Fédérale, Gent: Academia Press, pp. 40.

French- Articles in journals 

Lemaitre, A., Ponsaers, P. (2005). “Difficultés dans l’utilisation d’instruments de pilotage pour la définition des politiques de sécurité locales - Le cas du moniteur de sécurité en Belgique”, Revue de la Faculté de droit de l’Universiteé de Liège, 2005/1, 50 ièmeannée, 43-54.

Dutch - Articles in journals 

Pauwels, L., Ponsaers, P. (2005). “Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie van C. Bijleveld”Panopticon, Vol. 26, n°5, 85-86. 

Ponsaers, P. , Bruggeman, W. (2005). “De politionele statistische chaos voorbij?”, Panopticon, Vol. 26, n°2, 11-26. 

Ponsaers, P. (2005). “Weerstanden tegen de Veiligheidsmonitor of de mythe dat het beleid zich laat ondersteunen”, Orde van de Dag, n°29, 27-34. 

Devroe, E., Ponsaers, P. (2005). “De discussie over (drug)overlast: enkele wetenschappelijke bevindingen”, Tegenspraak, Cahier 24 : Gewapend Bestuur, 141-160. 

Ponsaers, P. , Cammaert, P., Goeminne, B., Hoste, J., Pauwels, L. (2005). “Opnieuw het middenveld bezetten - Draaiboek voor een Integraal Veiligheidsbeleid – Deel I. Methodiek voor het voeren van een Integraal Veiligheidsbeleid”, Handboek Politiediensten- Veiligheidsbeleid - Afl 76, 301, 7-88. 

Enhus, E., Ponsaers, P. (2005). “Onmacht tot cultuurverandering - Politiehervorming in België”, Tijdschrift voor Criminologie, (47)4, 345-354.

Dutch - Guest-editor journals 

Enhus, E., Huisman, W., Ponsaers, P. , Van der Vijver, K. (eds.) (2005). Criminologie en politie in Nederland en België - Actuele concepten rond structuur en cultuur , in : Tijdschrift voor Criminologie, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005, (47) 4, 331-334. 

French - Chapters in books

Ponsaers, P. (2005). “Le chaos des statistiques policières dépassé”, in Les chiffres du crime en débat – Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Vesentini, F. (ed.), Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant, 113-132.

Ponsaers, P. (2006). “Pour une vraie chaîne judiciaire”, in Tange, C. & Peetroons, F. (eds.), La police judiciaire au plan local - Enjeux des pratiques actuelles, Bruxelles: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 143-151.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2005). “Bemiddeling in de Belgische politiepraktijk - Pleidooi voor een korpsbrede opdracht”, in Herstelbemiddeling door de politie, Van Stokkom, B., Gunther Moor, L. (eds.), Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Producties, Samen werken aan veiligheid, Dordrecht, 1-23. 

Ponsaers, P. (2005). “Het militair-bureaucratisch politiemodel: demilitarisering als gangmaker van politiehervorming”, in Strafrecht als roeping - Liber Amicorum Lieven Dupont, Verbruggen, F., Verstraeten, R., Van Daele, D., Spriet, B. (eds.), Leuven: Universitaire Pers Leuven, Samenleving Criminaliteit & Strafrechtspleging, n°31, 933-948. 

Hoogenboom, B., Ponsaers, P. (2005). “Het moeilijke spel van wortel en stok”, in De suggestie van toezicht en handhaving, Hoogenboom, B., Bakker, G., Pheijffer, M. (eds.), Sdu Uitgevers, Reeks Forensische Studies, n°16, Den Haag, 87-108.