SVA

Dutch - Edited books

Vandevoorde, N., Vaerewyck, W., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Politie in de steigers – Bouwen aan gemeenschapsgerichte politiefuncties in een lokale context, Brussel: Politeia, pp. 294.

Van Altert, K., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de strafrechtelijke keten, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°4, Brussel: Politeia, Brussel, pp. 304.

Vermeulen, G., Ponsaers, P. , Verlinden, A. (2003). Het profiel van de pedoseksueel – Een sociologische benadering, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 258.

Begeleidende brochures werden door Child Focus uitgegeven ter gelegenheid van de publicatie van het boek:

- L'ami des enfants? L'abus pédosexuel : profil / impact / prévention

- De grote kindervriend? Pedoseksueel misbruik: profiel / impact / preventie

Goeminne, B., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Criminaliteit in de publieke ruimte - Een inleiding in de hotspot analyse, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°3, Brussel: Politeia, pp. 112.

Ponsaers , P. , Cartuyvels, Y., Francis, V., Guillain, Ch., Van Ex, J., Vanhaverbeke, W., Verhage, A., Vogliotti, M. (2003). Politionele behandeling: relatieve autonomie? Een empirisch onderzoek naar de Autonome Politionele Afhandeling, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 333.

Ponsaers, P. , Cartuyvels, Y., Francis, V., Guillain, Ch., Van Ex, J., Vanhaverbeke, W., Verhage, A., Vogliotti, M. (2003). Le traitement policier: une autonomie relative? Etude empirique sur le Traitement Policier Autonome, Série Problèmes Actuels concernant la Cohésion Sociale, Politique Scientifique Fédérale, Gent: Academia Press, pp. 311.

Ponsaers, P. , De Keulenaer, S., Vanhaverbeke, W., Bijzondere inspectiediensten: empirisch onderzoek naar hun verbaliseringsgedrag, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 271.

De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (ed.) (2003). Het Belgisch Inspectiewezen - Een niet ingeloste belofte, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 236.

Dutch - Chapters in the book

Ponsaers, P. (2003). “Oorsprong en ontwikkeling van de inspectie op de nijverheid in België: ‘stalen vuisten’ of ‘helpende handen’?, in De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (ed.), Het Belgisch Inspectiewezen - Een niet ingeloste belofte, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 17-48.

De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (2003). “Het Belgisch bijzonder inspectiewezen: een alsmaar moeilijker in te lossen belofte”, in De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (ed.), Het Belgisch Inspectiewezen - Een niet ingeloste belofte, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 217-222.

Vander Beken, T., Ponsaers, P. , Defever, Ch., Pauwels, L. (2003). Politiecapaciteit in de gerechtelijke zuil – Een methodologische studie, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 110.

Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , Snacken, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.) (2003). Jongeren en Criminaliteit, Reeks Update in de Criminologie, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, pp. 260.

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. , Pauwels, L. (2003). “De onderzoekbaarheid van jeugddelinquentie - Over de self-report-methode”, in Jongeren en Criminaliteit, Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , Snacken, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.), Reeks Update in de Criminologie, n°1, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, Mechelen, 45-69.

De Keulenaer, S., Van Altert, K., Ponsaers, P. (2003). Wegwijzer Bijzondere Inspectiediensten, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 175.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. (2003). “Enkele verduidelijkingen bij centrale noties uit de wet op de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden”, Orde van de Dag- Thema : Bijzondere Opsporingsmethoden - Het doel heiligt de middelen?, n°21, 71-78.

Ponsaers, P. , De Keulenaer, S. (2003). “Met strafrecht tegen milieudelicten? Rol en functie van bijzondere inspectiediensten in de strijd tegen milieucriminaliteit”, Panopticon, Vol. 24, n°3, 250-265.

Ponsaers, P. , Berkmoes, H. (2003). “Moet er nog politie zijn? Commentaar op en bedenkingen n.a.v. de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte”, Vigiles, Tijdschrift voor Politierecht , Vol. 9, n°3, 77-85.

Ponsaers, P. (2003). “De verhouding tussen lokaal en federaal niveau: functioneel of problematisch?”, Orde van de Dag, n°23, 43-62.

Dutch - Guest-editor journals 

Ponsaers, P. , Cazaux, T. (2003), “Editoriaal”, Panopticon, Themanummer Milieucriminologie, Vol. 24, n°3, 221-225.

Easton, M., Enhus, E., Ponsaers, P. , Vande Sompel, R. (ed.) (2003). De Politiehervorming - Een evaluatie vanuit de praktijk, Orde van de Dag, n°23, pp. 148.

English - Chapters in books

Ponsaers, P. , De Kimpe, S. (2003). “Community (Oriented) Policing and its Ethical Consequences: The Belgian Case”, in Einstein, S., Amir, M. (eds.), The Uncertainty Series, Volume 4.1., Police Corruption: Paradigms, Models and Concepts – Challenges for Developing Countries, Office of International Criminal Justice (OICJ), Huntsvill: Sam Houston State University, 165-180.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2003). “Eén van de grote mazen in het controlenet : de bijzondere inspectiediensten”, in Berkmoes, H., Bourdoux, G. (eds.), Custodes, Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, Tien jaar politiefunctie - Dix ans de fonction de police, Brussel: Politeia, 247-261.

Ponsaers, P. (2003). “De parabel van de ‘Broken window-theorie’ - Community (oriented) policing en buurtgerichtheid”, in Externe Oriëntering van de Politie – Gemeenschapsgerichte politiezorg, Van Erck, J. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 7-28. 

Dutch - Policy reports

Vande Sompel, R., Ponsaers, P., Vandevenne, Y., Van Branteghem, J.-M. (2003). De bronnen van de gemeenschapsgerichte politiezorg in België, De Directie van de Relaties met de Lokale Polite, Programma Community Policing.

Task Force Stedenbeleid (2003). De eeuw van de stad – Witboek – Over Stadrepublieken en rastersteden, Boudry, L., Cabus, P., Corijn, P., De Rynck, F., Kesteloot, Ch., Loeckx, A. (eds.), Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel: Die Keure, pp. 238.

Ponsaers, P. , De Kimpe, S., Pauwels, L., Van Altert, K. (2003). “Over de relatie tussen stedelijkheid en criminaliteit – Interactie, integratie en differentiatie”, in De eeuw van de stad – Voorstudies – Over Stadrepublieken en rastersteden, Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel: Die Keure, 233-272.