Vandaag ging het webinar van de redactie van de Cahiers Politiestudies en de Uitgeverij Gompel & Svacina door over Europese Politiesamenwering. Het webinar wekte belangstelling bij 80 deelnemers, die zich allen erg geïnteresseerd betoonden. De webinar-formule werkt, dat is nu duidelijk gebleken.


Meer info hier