Marnix Eysink Smeets organiseert een mini-symposium naar aanleiding van het afleggen van zijn doctoraal proefschrift "Fear Drop and Fear Change" op Inholland Hogeschool. Ik neem bij die gelegenheid deel aan de paneldiscussie met David Berg (NCTV), Corine Duitman en Remco Spithoven. Boeiend debat!

Lees meer hierover.