Vandaag heb ik mee de afsluiter mogen verzorgen van een wetenschapsconferentie “de natuurlijke verbinding tussen wetenschap en politie” georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie Nederland en Politieacademie in Apeldoorn.
De afstemming tussen onderzoekers van Politieacademie, politie en onderzoekers van universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en onderzoeksbureaus verbetert, zo bleek. Tegelijkertijd pleitten verschillende sprekers paradoxaal genoeg voor het behoud van voldoende vrije ruimte voor onderzoek. In te strikte structurering en programmering schuilt volgens hen het gevaar van instrumentalisme. Wetenschap heeft ook een functie om los van wat de politie vraagt oog te hebben voor externe ontwikkelingen, lokaal opdoemende problemen of fenomenen en wensen en behoeftes van derden, waaronder burgers en partners van politie. Ook rond de ‘vrijere functie’ van de wetenschap echter is elkaar ontmoeten van belang.